ชุดบอร์ดพัฒนา, ชุดอุปกรณ์, โปรแกรมเมอร์2,647 ผลลัพธ์

เกี่ยวกับบอร์ดพัฒนา ชุดอุปกรณ์ โปรแกรมเมอร์


ผลิตภัณฑ์บอร์ดพัฒนา ชุดอุปกรณ์ และโปรแกรมเมอร์ประกอบด้วยเครื่องมือและชุดประกอบที่ใช้สำหรับวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและประเมินผลิตภัณฑ์ บอร์ดประเมินผลนั้นผลิตโดยผู้ผลิต เพื่อให้ผู้ใช้สามารถระบุลักษณะการทำงานของอุปกรณ์ได้อย่างสะดวกในบริบทของการใช้งานที่ทราบดีอยู่แล้ว ในขณะที่บอร์ดพัฒนาและชุดอุปกรณ์โดยทั่วไปจะมีคุณสมบัติหรืออุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมเพื่อช่วยผู้ใช้ ใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองโดยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์บางตัว โปรแกรมเมอร์ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องใช้สำหรับกำหนดค่าผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะการทำงานที่ผู้ใช้ปรับค่าได้หรือระบุโดยผู้ใช้ เช่น ออสซิลเลเตอร์ที่ตั้งโปรแกรมได้ หรือ ไมโครคอนโทรลเลอร์