ผลิตภัณฑ์สารกึ่งตัวนำดิจิตอล

34,408 ผลลัพธ์

ผลิตภัณฑ์สารกึ่งตัวนำดิจิตอล


ผลิตภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์แบบแยกส่วนประกอบด้วยทรานซิสเตอร์ ไดโอด และไทริสเตอร์แต่ละตัว ตลอดจนอาร์เรย์ขนาดเล็กของดังกล่าวที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่คล้ายกันจำนวนสอง สาม สี่ หรืออื่น ๆ จำนวนเล็กน้อยภายในแพ็คเกจเดียว มักใช้ในการสร้างวงจรที่มีแรงดันไฟหรือความเค้นกระแสสูง หรือเพื่อให้เกิดฟังก์ชันวงจรพื้นฐาน