ทรานซิสเตอร์

30 ผลลัพธ์
ทรานซิสเตอร์ หมวดหมู่

ทรานซิสเตอร์


ทรานซิสเตอร์เป็นอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์แบบแยกส่วนที่ใช้ในการสลับหรือขยายสัญญาณไฟฟ้า ประเภทของทรานซิสเตอร์ ได้แก่ bipolar (BJT) , RF, pre-Biased bipolar (BJT), FETs, MOSEFETs, IGBTs, JFETs ตั้งโปรแกรมได้ และอื่น ๆ