พัดลม

62 ผลลัพธ์

พัดลม


พัดลมเป็นอุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้สร้างการไหลของก๊าซ เช่น อากาศ โดยเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นการเคลื่อนที่เชิงกล หมวดหมู่นี้ประกอบด้วย พัดลม AC และพัดลม DC brushless หรือ BLDC มีจำหน่ายในรูปทรง ขนาด และการไหลของอากาศต่าง ๆ โดยวัดเป็น CFM