คอนเนคเตอร์ FFC, FPC (แบนยืดหยุ่น)

17,166 ผลลัพธ์
ผู้ผลิตยอดนิยม
Image of Molex color logo
Image of Amphenol Communications Solutions Logo
Image of Hirose Logo
te_connectivity_color
Image of AVX logo
Image of CviLux logo

คอนเนคเตอร์ FFC, FPC(ยืดหยุ่นแบบแบน)


ผลิตภัณฑ์ในตระกูลนี้เป็นผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อระหว่างกันที่ใช้ร่วมกับวัสดุ สายเคเบิลยืดหยุ่นแบบแบน (Flat Flexible Cable - FFC) และ วงจรพิมพ์ที่ยืดหยุ่น (Flexible Printed Circuit - FPC) และเป็นประเภทที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างสายเคเบิลกับบอร์ดเป็นหลัก ติดตั้งเข้ากับแผงวงจรพิมพ์ และให้ทั้งการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าและการยึดกลไกสำหรับสาย FFC หรือ FPC ที่ใส่เข้าไป