ฟิลเตอร์

1,065 ผลลัพธ์

ฟิลเตอร์


หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ตัวกรองประกอบด้วยอุปกรณ์และวัสดุที่หลากหลายสำหรับการแยก การปราบปราม หรือการเลือกสัญญาณไฟฟ้าและแม่เหล็กตามความถี่ ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในบริบทที่หลากหลายนั้นรวมอยู่ด้วย ตั้งแต่สายไฟที่มีกิโลแอมแปร์ที่ DC ไปจนถึงเครื่องรับวิทยุที่ตรวจจับสัญญาณระดับไมโครโวลต์ที่ความถี่หลายสิบกิกะเฮิรตซ์