ฟิลเตอร์2,309 ผลลัพธ์

ฟิลเตอร์


หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ฟิลเตอร์ประกอบด้วยอุปกรณ์และวัสดุที่หลากหลายที่ใช้สำหรับการแยก, การยับยั้ง, หรือการเลือกสัญญาณไฟฟ้าและแม่เหล็กตามความถี่ ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในบริบทที่หลากหลาย เช่น โช้ค CM และ ฟิลเตอร์ EMI/RFI เป็นต้น ตั้งแต่ สายไฟฟ้า ที่มีกิโลแอมแปร์ที่ DC ไปจนถึงเครื่องรับวิทยุที่ตรวจจับสัญญาณระดับไมโครโวลต์ที่ความถี่หลายสิบกิกะเฮิรตซ์

ภาพสัญลักษณ์แผนผังฟิลเตอร์ความถี่สูงผ่าน ภาพสัญลักษณ์แผนผังฟิลเตอร์กำหนดช่วงความถี่ผ่าน ภาพสัญลักษณ์แผนผังฟิลเตอร์ความถี่ต่ำผ่าน