ฮาร์ดแวร์, สายรัด, อุปกรณ์เสริม

1,285 ผลลัพธ์

ฮาร์ดแวร์, สายรัด, อุปกรณ์เสริม


ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ สปริง และอุปกรณ์เสริมรวมถึงรายการที่ใช้สำหรับการประกอบทางกลของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ และเปลือกหุ้ม ตัวอย่าง ได้แก่ แท่นรองแผงวงจรและตัวเว้นระยะ ฐานยึดยาง ช่องราง DIN ลูกบิด บานพับ หมุดย้ำ นิ้วและสลักเกลียวเกลียวเมตริก สกรู และน็อต แหวนรอง วัสดุกันกระแทกและกันกระแทก ปลั๊กรู หมุดย้ำ และอื่น ๆ