ตัวเหนี่ยวนำ, ขดลวด, โช้ค

ผลลัพธ์ : 7,731

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์