ตัวเหนี่ยวนำ, ขดลวด, โช้ค

ผลลัพธ์ : 9,903

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์