ตัวเหนี่ยวนำ, ขดลวด, โช้ค

ผลลัพธ์ : 11,380

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์