ระบบอัตโนมัติและการควบคุมทางอุตสาหกรรม3,956 ผลลัพธ์

เกี่ยวกับระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมและการควบคุม


อุตสาหกรรม ระบบอัตโนมัติและการควบคุม หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรมและการควบคุมกระบวนการ การตรวจสอบ และ การใช้งานส่วนต่อประสานผู้ปฏิบัติงาน โดยทั่วไปแล้วจะมีระดับการผสานรวมที่สูงกว่าผลิตภัณฑ์ระดับส่วนประกอบที่คล้ายคลึงกัน และได้รับการออกแบบมาให้ใช้เป็นส่วนประกอบพื้นฐานที่ใช้งานได้โดยไม่ต้องมีขั้นตอนการผลิตเพิ่มเติม เช่น การประกอบบนแผงวงจรพิมพ์