วงจรรวม (IC)

27,105 ผลลัพธ์
วงจรรวม (IC) หมวดหมู่

วงจรรวม (IC)


วงจรรวมรวมทรานซิสเตอร์จำนวนมากและส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานอื่น ๆ ในรูปแบบย่อขนาดลงในอุปกรณ์ทางกายภาพเครื่องเดียว ที่ออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์หรือฟังก์ชันเฉพาะ และมีลักษณะเฉพาะโดยประสิทธิภาพของฟังก์ชันนั้นมากกว่าพฤติกรรมของส่วนประกอบ ตัวอย่าง ได้แก่ ไมโครคอนโทรลเลอร์ มอนิเตอร์แบตเตอรี่และตัวควบคุมการประจุ ตัวแปลงอนาล็อกเป็นดิจิตอล แอมพลิฟายเออร์ในการดำเนินงาน ลอจิกเกต ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า ตัวขับเกต ตัวควบคุม motro และอื่น ๆ