การรวบรวมข้อมูล

33,847 ผลลัพธ์
ผู้ผลิตยอดนิยม
Image of Analog Devices color logo
Image of Texas Instruments color logo
Image of Microchip color logo
Image of Renesas Electronics America logo
Image of onsemi logo
Image of Cirrus Logic's Logo

เกี่ยวกับการได้มาซึ่งข้อมูล


การได้มาซึ่งข้อมูล (Data Acquisition) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการแปลงข้อมูลในโลกแห่งความเป็นจริงให้เป็นข้อมูลดิจิทัล ผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่นี้ ได้แก่ ตัวแปลงอนาล็อกเป็นดิจิทัล (ADC) ตัวแปลงดิจิทัลเป็นอนาล็อก (DAC) วัตถุประสงค์พิเศษ ส่วนหน้าอนาล็อก (AFE) , โพเทนชิโอมิเตอร์แบบดิจิทัล, ตัวควบคุมหน้าจอสัมผัส และอื่น ๆ