การ์ดหน่วยความจำ, โมดูล

13,103 ผลลัพธ์
ผู้ผลิตยอดนิยม
Image of Flexxon Logo
Image of Swissbit Logo
Image of Apacer color logo
Image of TDK color logo
Image of ATP Electronics, Inc. logo
Image of Delkin Devices Logo

การ์ดหน่วยความจำ, โมดูล


ผลิตภัณฑ์ที่จัดอยู่ในประเภทการ์ดหน่วยความจำและโมดูล ได้แก่ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลซึ่งไม่ต้องการกระบวนการประกอบเพิ่มเติมสำหรับการใช้งาน เช่น USB memory sticks, solid state hard drives คอมแพคแฟลช, การ์ดหน่วยความจำรูปแบบ SD, โมดูล DDRx RAM สำหรับพีซีและอุปกรณ์ที่คล้ายกัน มีผลิตภัณฑ์เกรดผู้บริโภคมาตรฐาน ตลอดจนผลิตภัณฑ์เกรดอุตสาหกรรมซึ่งมีคุณสมบัติสำหรับบริการภายใต้สภาวะแวดล้อมที่รุนแรง เช่น อุณหภูมิ การกระแทก และการสั่นสะเทือน