มอเตอร์, โซลีนอยด์, บอร์ด/โมดูลไดรเวอร์

34,947 ผลลัพธ์
ผู้ผลิตยอดนิยม
Image of Pololu's Logo
Image of Panasonic color logo
Image of Delta Logo
Image of Schneider Electric logo
Image of Siemens Logo
Image of Actuonix Motion Devices, Inc. Logo

มอเตอร์ แอคทูเอเตอร์ โซลินอยด์ และไดรเวอร์


มอเตอร์ และ โซลินอยด์ แปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นแรงหมุนและเชิงเส้น (หรือการเคลื่อนที่) ตามลำดับ และหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์นี้ยังรวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกับมอเตอร์ประเภทต่างๆ เพื่อให้ได้ฟังก์ชันการควบคุมการเคลื่อนไหวขั้นสูง เช่น การควบคุมตำแหน่ง ความเร็ว หรือการเร่งความเร็ว การป้องกัน และการตรวจสอบสถานะ

ภาพสัญลักษณ์แผนผังของสเต็ปเปอร์มอร์เตอร์ ภาพสัญลักษณ์แผนผังมอเตอร์ 3 เฟส ภาพสัญลักษณ์แผนผังมอเตอร์ DC