โซลูชั่นเครือข่าย

32 ผลลัพธ์
โซลูชั่นเครือข่าย หมวดหมู่

โซลูชั่นเครือข่าย


หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์โซลูชันเครือข่ายประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ แหล่งข้อมูล และที่เก็บข้อมูล ผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่ด้วย ได้แก่ สวิตช์ ฮับ และเราเตอร์สำหรับสร้างการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์จำนวนมากที่สื่อสารโดยใช้โปรโตคอลที่คล้ายคลึงกัน ตัวแปลงสื่อสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่สื่อสารผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น ตัวนำทองแดงไฟเบอร์ออปติกและสายบิดเกลียว และเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่สื่อสารโดยใช้ โปรโตคอลที่มีความซับซ้อนต่างกัน เช่น RS232/422/485 ไปยัง Ethernet หรือ USB