ออปโตอิเล็กทรอนิกส์

195,573 ผลลัพธ์
ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ หมวดหมู่
ผู้ผลิตยอดนิยม
Image of Approved Technology's Logo
Image of Dialight logo
Image of Cree LED Logo
Image of Bivar logo
Image of Samsung Semiconductor logo
Image of Luminus Logo

เกี่ยวกับออปโตอิเล็กทรอนิกส์


ผลิตภัณฑ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ที่นิยามอย่างกว้างๆ คืออุปกรณ์ที่แปลงไฟฟ้าเป็นแสง และอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์สนับสนุน เช่น ตัวสะท้อนแสง หรือฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้งที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โดยมีหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ได้แก่ LED, เครื่องส่งและรับสัญญาณไฟเบอร์ออปติก, จอแสดงผล LCD, OLED และ VFD, สายไฟ EL, หลอดไส้, เลเซอร์, ท่อแสง, และ หลอดแฟลชซีนอน รวมถึงผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆ อีกมากมาย

ภาพสัญลักษณ์แผนผัง LED ภาพสัญลักษณ์แผนผังหลอดไฟ ภาพสัญลักษณ์แผนผังการแสดงผล 7 ส่วน ภาพสัญลักษณ์แผนผังหลอดนีออน