ออปโตอิเล็กทรอนิกส์

109 ผลลัพธ์

ออปโตอิเล็กทรอนิกส์


ผลิตภัณฑ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการกำหนดอย่างกว้าง ๆ คืออุปกรณ์ที่แปลงกระแสไฟฟ้าเป็นแสง และอุปกรณ์เสริมหรือสิ่งของสนับสนุน เช่น รีเฟลกเตอร์หรือฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้งที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย รวมถึง LED, เครื่องส่งและรับสัญญาณใยแก้วนำแสง, จอแสดงผล LCD, OLED และ VFD, สายไฟ EL, หลอดไส้, เลเซอร์, หลอดไฟและหลอดแฟลชซีนอน และยังรวมถึงผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น ๆ อีกมากมาย