ออปโตอิเล็กทรอนิกส์5 ผลลัพธ์

เกี่ยวกับออปโตอิเล็กทรอนิกส์


ผลิตภัณฑ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ที่นิยามอย่างกว้างๆ คืออุปกรณ์ที่แปลงไฟฟ้าเป็นแสง และอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์สนับสนุน เช่น ตัวสะท้อนแสง หรือฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้งที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โดยมีหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ได้แก่ LED, เครื่องส่งและรับสัญญาณไฟเบอร์ออปติก, จอแสดงผล LCD, OLED และ VFD, สายไฟ EL, หลอดไส้, เลเซอร์, ท่อแสง, และ หลอดแฟลชซีนอน รวมถึงผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆ อีกมากมาย

ภาพสัญลักษณ์แผนผัง LED ภาพสัญลักษณ์แผนผังหลอดไฟ ภาพสัญลักษณ์แผนผังการแสดงผล 7 ส่วน ภาพสัญลักษณ์แผนผังหลอดนีออน