โพเทนชิโอมิเตอร์, ตัวต้านทานปรับค่าได้

821 ผลลัพธ์

โพเทนชิโอมิเตอร์, ตัวต้านทานปรับค่าได้


ผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่นี้ประกอบด้วยตัวต้านทานที่ผู้ใช้ปรับได้ (ซึ่งต่างจากค่าคงที่) และอุปกรณ์เสริม เช่น ฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้งและแป้นหมุนนับจำนวนการเลี้ยวที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับตัวต้านทานดังกล่าว กลุ่มผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ภายในมีความแตกต่างกันตามรูปแบบทางกายภาพพื้นฐานและการใช้งานที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น โพเทนชิโอมิเตอร์แบบสไลด์จะถูกปรับโดยใช้การเคลื่อนที่เชิงเส้น ในขณะที่โพเทนชิโอมิเตอร์แบบหมุนจะถูกปรับโดยใช้การเคลื่อนที่แบบหมุน