โพเทนชิโอมิเตอร์, ตัวต้านทานปรับค่าได้

ผลลัพธ์ : 525

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์