พาวเวอร์ซัพพลายติดบอร์ด1,934 ผลลัพธ์

เกี่ยวกับเพาเวอร์ซัพพลาย - บอร์ดเมาท์


พาวเวอร์ซัพพลายแบบยึดกับบอร์ดคืออุปกรณ์ที่ใช้ในการแปลงพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานบางแหล่งให้เป็นรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับจ่ายไฟให้กับโหลดที่ต้องการ เช่น ตัวแปลง DC เป็น DC เพาเวอร์ซัพพลายเหล่านี้ได้รับการออกแบบให้เชื่อมต่อทั้งทางกายภาพและทางกลไกภายในการใช้งานโดยติดเข้ากับแผงวงจรพิมพ์ ความแตกต่างเพิ่มเติมภายในหมวดหมู่นั้นขึ้นอยู่กับลักษณะทั่วไปของการดำเนินการแปลงไฟ