อุปกรณ์จ่ายไฟ - ติดกับบอร์ด

ผลลัพธ์ : 96

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์