อุปกรณ์จ่ายไฟ - ติดกับบอร์ด

ผลลัพธ์ : 97

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์