อุปกรณ์จ่ายไฟ - ภายนอก/ภายใน (แยกจากบอร์ด)

ผลลัพธ์ : 77

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์