รีเลย์

6,650 ผลลัพธ์

รีเลย์


รีเลย์และคอนแทคเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สวิตช์หรือขัดขวางการไหลของกระแสไฟฟ้าในวงจรตั้งแต่หนึ่งวงจรขึ้นไป โดยใช้สัญญาณควบคุมที่แยกทางไฟฟ้าจากวงจรที่ถูกควบคุม โดยมีกลุ่มย่อยต่าง ๆ แบ่งเขตตามการสร้างอุปกรณ์หรือการใช้งานที่ตั้งใจไว้ อุปกรณ์แบบตั้งเดิมและอุปกรณ์ทั่วไปยังคงใช้หลักการแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อเปิดหรือปิดชุดของหน้าสัมผัสสวิตช์ มีอุปกรณ์ที่ใหม่กว่าที่ใช้เทคโนโลยีโซลิดสเตตก็มีจำหน่ายโดยทั่วไปเช่นกัน โดยทั้งสองประเภทมีคุณสมบัติตามการใช้งานที่แตกต่างกัน