ตัวต้านทาน577,919 ผลลัพธ์

ผู้ผลิตยอดนิยม
Image of Yageo color logo
Image of Vishay color logo
te_connectivity_color
Image of Panasonic color logo
Image of KOA Speer's Logo
Image of Stackpole Logo

เกี่ยวกับตัวต้านทาน


ผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่นี้ประกอบด้วย ตัวต้านทานค่าคงที่ (ปรับค่าไม่ได้) และอุปกรณ์เสริมสำหรับติดตั้งที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดตามปัจจัยรูปแบบทางกายภาพหรือวิธีการเชื่อมต่อทางกายภาพและทางไฟฟ้าภายในการใช้งานปลายทาง ตัวต้านทานแบบปรับค่าได้หรือ ค่าตัวแปร (หรือที่เรียกว่าโพเทนชิออมิเตอร์หรือรีโอสแตต) จะพบแยกจากกันในหมวดหมู่ของตัวเอง

รูปภาพสัญลักษณ์แผนผังตัวต้านทาน