ตัวต้านทาน

583,270 ผลลัพธ์

ตัวต้านทาน


ผลิตภัณฑ์ในประเภทนี้ได้แก่ตัวต้านทานแบบค่าคงที่ (ปรับค่าไม่ได้) และอุปกรณ์ติดตั้งที่เกี่ยวข้อง ปรับตามรูปแบบทางกายภาพของฟอร์มแฟตเตอร์หรือวิธีการที่เชื่อมต่อทางกายภาพและทางไฟฟ้าในการใช้งานปลายทาง ตัวต้านทานแบบปรับค่าได้ (หรือที่เรียกว่าโพเทนชิโอมิเตอร์และรีโอสแตต) นั้นแยกออกไปอีกประเภทหนึ่ง