ตัวต้านทาน

ผลลัพธ์ : 582,706

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์