ตัวต้านทาน

ผลลัพธ์ : 72,336

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์