ตัวต้านทาน

ผลลัพธ์ : 70,688

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์