เซนเซอร์, ทรานสดิวเซอร์

ผลลัพธ์ : 22

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์