เซนเซอร์, ทรานสดิวเซอร์

ผลลัพธ์ : 321

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์