เซนเซอร์, ทรานสดิวเซอร์

ผลลัพธ์ : 260

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์