เซนเซอร์, ทรานสดิวเซอร์

6,993 ผลลัพธ์

เซนเซอร์, ทรานสดิวเซอร์


ผลิตภัณฑ์เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ช่วยให้การวัดหรือการตรวจจับกระบวนการและปรากฏการณ์ทางกายภาพโดยส่วนใหญ่จะเป็นการแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าในบางรูปแบบ นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์สำหรับการวัดสี, ระดับของเหลวหรือการไหลของของไหล, ความเข้มข้นของก๊าซ, การตรวจจับภาพ, สนามแม่เหล็ก, ความเร่งหรือการหมุนเชิงเส้น, การสั่น, ความเข้มของแสง, ตรวจจับวัตถุ, ระยะทาง, อุณหภูมิ, ความเค้นเชิงกล และอื่น ๆ