เซนเซอร์, ทรานสดิวเซอร์

ผลลัพธ์ : 810

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์