เซ็นเซอร์, ทรานสดิวเซอร์539 ผลลัพธ์

เกี่ยวกับเซ็นเซอร์, ทรานสดิวเซอร์


ผลิตภัณฑ์เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ ช่วยอำนวยความสะดวกในการวัดหรือตรวจจับกระบวนการและปรากฏการณ์ทางกายภาพ บ่อยครั้งแม้ว่าจะไม่ได้แปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าในบางรูปแบบก็ตาม ท่ามกลางผลิตภัณฑ์อื่นๆ สำหรับ การวัดสี, ระดับของเหลวหรือการไหล, ความเข้มข้นของก๊าซ, การตรวจจับภาพ, สนามแม่เหล็,ก ความเร่งหรือการหมุนเชิงเส้น, การสั่น, ความเข้มของแสง, การมีอยู่ของวัตถุ, ระยะทาง อุณหภูมิ, ความตึงทางกล, และอื่นๆ

รูปภาพสัญลักษณ์แผนผังเทอร์โมไพล์ รูปภาพสัญลักษณ์แผนผังเทอร์โมคัปเปิล รูปภาพสัญลักษณ์แผนผังตัวเข้ารหัสแบบหมุน