เซนเซอร์, ทรานสดิวเซอร์

ผลลัพธ์ : 400

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์