สวิตช์2,251 ผลลัพธ์

สวิตช์


สวิตช์ คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการขัดขวางการไหลของกระแสไฟฟ้าในวงจรอย่างน้อย 1 วงจร ภายใต้การควบคุมทางกายภาพโดยตรงของกลไกภายนอกบางอย่าง เช่น นิ้วหรือนิ้วหัวแม่มือของผู้ใช้ ซึ่งเป็น แม่เหล็ก หรือส่วนประกอบของเครื่องจักรที่มีการเคลื่อนที่ การจัดระเบียบของกลุ่มย่อยภายในหมวดหมู่นั้นเกิดขึ้นตามแนวของลักษณะทางกายภาพหรือรูปแบบของแอคชูเอเตอร์ของสวิตช์ หรือการใช้งานหรือวัตถุประสงค์เฉพาะที่ได้รับการออกแบบ

รูปภาพสัญลักษณ์แผนผัง SPST-NO รูปภาพสัญลักษณ์แผนผัง เปิดปกติ รูปภาพสัญลักษณ์แผนผัง SPDT รูปภาพสัญลักษณ์แผนผัง DPST-NO