หม้อแปลง

438 ผลลัพธ์

หม้อแปลง


ผลิตภัณฑ์หม้อแปลงเป็นอาร์เรย์ของตัวเหนี่ยวนำคู่แม่เหล็ก ซึ่งลักษณะของตัวเหนี่ยวนำแต่ละตัวภายในอาร์เรย์มักจะไม่สม่ำเสมอ หม้อแปลงบางประเภทรวมถึงเสียง, กำลังไฟ, พัลส์, ไอโซเลชั่น และอื่น ๆ โดยทั่วไปจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง: การแปลงพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับหรือสัญญาณระหว่างระดับแรงดันไฟฟ้าที่ต่างกันอย่างมาก หรือการส่งผ่านสิ่งกีดขวางฉนวนระหว่างสองวงจรไฟฟ้าที่แยกจากกัน

รูปสัญลักษณ์แผนผังหม้อแปลงเพิ่มแรงดันไฟฟ้า รูปภาพสัญลักษณ์แผนผังหม้อแปลงลดแรงดันไฟฟ้า Image of Center Tap Primary schematic symbol