แสดง
1 - 25
ของ 9,017
เปรียบเทียบ
Mfr Part #
จำนวนที่มีอยู่
ราคา
ชุด
บรรจุภัณฑ์
สถานะผลิตภัณฑ์
ความจุไฟฟ้า
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
แรงดันไฟฟ้า - พิกัด
วัสดุไดอิเล็กทริก
อุณหภูมิในการทำงาน
ประเภทการติดตั้ง
บรรจุภัณฑ์ / เคส
ระยะห่างระหว่างตัวนำ
คุณสมบัติ
ขนาด / มิติ
ความสูง - ที่ติดตั้ง (สูงสุด)
3,782
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿167.87000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน1000 pF±5%1 kVMica-55°C ~ 150°Cทรูโฮลแนวรัศมี0.232" (5.90mm)RF, Q สูง, ค่าการสูญเสียต่ำ0.461" L x 0.173" W (11.70mm x 4.40mm)0.500" (12.70mm)
6,614
มีอยู่ในสต็อค
3,300
Factory
1 : ฿173.17000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน1000 pF±5%1 kVMica-55°C ~ 150°Cทรูโฮลแนวรัศมี0.234" (5.94mm)RF, Q สูง, ค่าการสูญเสียต่ำ0.461" L x 0.173" W (11.70mm x 4.40mm)0.500" (12.70mm)
7,800
มีอยู่ในสต็อค
3,300
Factory
1 : ฿360.47000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน3900 pF±5%500 VMica-55°C ~ 125°Cทรูโฮลแนวรัศมี0.343" (8.70mm)จุดประสงค์ทั่วไป0.689" L x 0.311" W (17.50mm x 7.90mm)0.559" (14.20mm)
1,166
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿436.80000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน5000 pF±5%500 VMica-55°C ~ 125°Cทรูโฮลแนวรัศมี0.343" (8.70mm)จุดประสงค์ทั่วไป0.709" L x 0.370" W (18.00mm x 9.40mm)0.591" (15.00mm)
7,137
มีอยู่ในสต็อค
3,200
Factory
1 : ฿523.39000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน4700 pF±1%500 VMica-55°C ~ 125°Cทรูโฮลแนวรัศมี0.343" (8.70mm)จุดประสงค์ทั่วไป0.701" L x 0.350" W (17.80mm x 8.90mm)0.579" (14.70mm)
3,000
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿600.43000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน3300 pF±5%1 kVMica-55°C ~ 125°Cทรูโฮลแนวรัศมี0.343" (8.70mm)จุดประสงค์ทั่วไป0.720" L x 0.382" W (18.30mm x 9.70mm)0.591" (15.00mm)
52
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿30,123.82000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน2700 pF±5%8 kVMica-55°C ~ 125°Cต้องใช้อุปกรณ์ยึดดิสก์, ฟิตติ้งโลหะ - แบบเกลียว-จุดประสงค์ทั่วไป2.500" Dia (63.50mm)2.562" (65.07mm)
49
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿30,123.82000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน2200 pF±5%8 kVMica-55°C ~ 125°Cต้องใช้อุปกรณ์ยึดดิสก์, ฟิตติ้งโลหะ - แบบเกลียว-จุดประสงค์ทั่วไป2.500" Dia (63.50mm)2.562" (65.07mm)
7,952
มีอยู่ในสต็อค
26,600
Factory
1 : ฿77.75000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน100 pF±5%1 kVMica-55°C ~ 150°Cทรูโฮลแนวรัศมี0.232" (5.90mm)RF, Q สูง, ค่าการสูญเสียต่ำ0.429" L x 0.150" W (10.90mm x 3.80mm)0.461" (11.70mm)
3,906
มีอยู่ในสต็อค
2,800
Factory
1 : ฿77.75000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน120 pF±5%1 kVMica-55°C ~ 150°Cทรูโฮลแนวรัศมี0.232" (5.90mm)RF, Q สูง, ค่าการสูญเสียต่ำ0.429" L x 0.150" W (10.90mm x 3.80mm)0.461" (11.70mm)
5,587
มีอยู่ในสต็อค
6,200
Factory
1 : ฿92.24000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน56 pF±5%500 VMica-55°C ~ 125°Cทรูโฮลแนวรัศมี0.232" (5.90mm)จุดประสงค์ทั่วไป0.449" L x 0.169" W (11.40mm x 4.30mm)0.358" (9.10mm)
3,769
มีอยู่ในสต็อค
1,100
Factory
1 : ฿92.24000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน33 pF±5%500 VMica-55°C ~ 125°Cทรูโฮลแนวรัศมี0.232" (5.90mm)จุดประสงค์ทั่วไป0.449" L x 0.169" W (11.40mm x 4.30mm)0.358" (9.10mm)
2,851
มีอยู่ในสต็อค
700
Factory
1 : ฿92.24000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน39 pF±5%500 VMica-55°C ~ 125°Cทรูโฮลแนวรัศมี0.232" (5.90mm)จุดประสงค์ทั่วไป0.449" L x 0.169" W (11.40mm x 4.30mm)0.358" (9.10mm)
2,698
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿92.24000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน5 pF±0.5pF500 VMica-55°C ~ 125°Cทรูโฮลแนวรัศมี0.232" (5.90mm)จุดประสงค์ทั่วไป0.449" L x 0.169" W (11.40mm x 4.30mm)0.358" (9.10mm)
2,442
มีอยู่ในสต็อค
800
Factory
1 : ฿92.24000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน22 pF±5%500 VMica-55°C ~ 125°Cทรูโฮลแนวรัศมี0.232" (5.90mm)จุดประสงค์ทั่วไป0.449" L x 0.169" W (11.40mm x 4.30mm)0.358" (9.10mm)
1,900
มีอยู่ในสต็อค
800
Factory
1 : ฿92.24000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน47 pF±5%500 VMica-55°C ~ 125°Cทรูโฮลแนวรัศมี0.232" (5.90mm)จุดประสงค์ทั่วไป0.449" L x 0.169" W (11.40mm x 4.30mm)0.358" (9.10mm)
1,523
มีอยู่ในสต็อค
3,000
Factory
1 : ฿92.24000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน10 pF±5%500 VMica-55°C ~ 125°Cทรูโฮลแนวรัศมี0.232" (5.90mm)จุดประสงค์ทั่วไป0.449" L x 0.169" W (11.40mm x 4.30mm)0.358" (9.10mm)
2,454
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿92.24000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน18 pF±5%500 VMica-55°C ~ 125°Cทรูโฮลแนวรัศมี0.232" (5.90mm)จุดประสงค์ทั่วไป0.449" L x 0.169" W (11.40mm x 4.30mm)0.358" (9.10mm)
3,872
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿93.30000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน22 pF±5%500 VMica-55°C ~ 125°Cทรูโฮลแนวรัศมี0.232" (5.90mm)จุดประสงค์ทั่วไป0.449" L x 0.169" W (11.40mm x 4.30mm)0.358" (9.10mm)
3,054
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿93.30000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน82 pF±5%500 VMica-55°C ~ 125°Cทรูโฮลแนวรัศมี0.232" (5.90mm)จุดประสงค์ทั่วไป0.449" L x 0.181" W (11.40mm x 4.60mm)0.358" (9.10mm)
2,526
มีอยู่ในสต็อค
3,000
Factory
1 : ฿93.30000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน100 pF±5%500 VMica-55°C ~ 125°Cทรูโฮลแนวรัศมี0.232" (5.90mm)จุดประสงค์ทั่วไป0.461" L x 0.181" W (11.70mm x 4.60mm)0.358" (9.10mm)
1,777
มีอยู่ในสต็อค
2,800
Factory
1 : ฿93.30000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน33 pF±5%500 VMica-55°C ~ 125°Cทรูโฮลแนวรัศมี0.232" (5.90mm)จุดประสงค์ทั่วไป0.449" L x 0.169" W (11.40mm x 4.30mm)0.358" (9.10mm)
2,109
มีอยู่ในสต็อค
35,200
Factory
1 : ฿94.71000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน100 pF±5%500 VMica-55°C ~ 125°Cทรูโฮลแนวรัศมี0.232" (5.90mm)จุดประสงค์ทั่วไป0.461" L x 0.181" W (11.70mm x 4.60mm)0.358" (9.10mm)
1,935
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿94.71000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน8 pF±0.5pF500 VMica-55°C ~ 125°Cทรูโฮลแนวรัศมี0.232" (5.90mm)จุดประสงค์ทั่วไป0.449" L x 0.169" W (11.40mm x 4.30mm)0.358" (9.10mm)
1,305
มีอยู่ในสต็อค
1,900
Factory
1 : ฿94.71000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน1 pF±0.5pF500 VMica-55°C ~ 125°Cทรูโฮลแนวรัศมี0.232" (5.90mm)จุดประสงค์ทั่วไป0.449" L x 0.169" W (11.40mm x 4.30mm)0.358" (9.10mm)
แสดง
1 - 25
ของ 9,017

ตัวเก็บประจุไมกาและ PTFE


Capacitors incorporating mica or PTFE (Teflon®) dielectrics are used in applications that require good parametric stability, low losses, and relatively high voltage ratings. An electrostatic (non-polarized) capacitor type, the tradeoff for these desirable characteristics are relatively high cost and a limited range of available capacitance values, generally of a few tens of nanofarads or less.