แสดง
1 - 25
ของ 363
เปรียบเทียบ
Mfr Part #
จำนวนที่มีอยู่
ราคา
ชุด
บรรจุภัณฑ์
สถานะผลิตภัณฑ์
ความต้านทานไฟฟ้า
พลังงาน (วัตต์)
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
จำนวนรอบ
ประเภทการปรับ
ขนาด / มิติ
ส่วนปลาย
ประเภทการติดตั้ง
3352T Series
3352T-1-104LF
THUMBWHEEL POT 100K OHM 0.5W TOP
Bourns Inc.
12,230
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿88.35000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน100 kOhms0.5W, 1/2W±20%1การปรับด้านบนวงกลม - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)PC ขาทรูโฮล
3352T Series
3352T-1-503LF
THUMBWHEEL POT 50K OHM 0.5W TOP
Bourns Inc.
5,424
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿88.35000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน50 kOhms0.5W, 1/2W±20%1การปรับด้านบนวงกลม - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)PC ขาทรูโฮล
91AR1MEGLF
91AR25KLF
THUMBWHEEL POT 25K OHM 0.5W TOP
TT Electronics/BI
1,171
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿71.74000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน25 kOhms0.5W, 1/2W±20%1การปรับด้านบนวงกลม - 0.375" Dia x 0.200" H (9.53mm x 5.08mm)PC ขาทรูโฮล
91AR1MEGLF
91AR100KLF
THUMBWHEEL POT 100K OHM 0.5W TOP
TT Electronics/BI
1,143
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿71.74000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน100 kOhms0.5W, 1/2W±20%1การปรับด้านบนวงกลม - 0.375" Dia x 0.200" H (9.53mm x 5.08mm)PC ขาทรูโฮล
3352T Series
3352T-1-203LF
THUMBWHEEL POT 20K OHM 0.5W TOP
Bourns Inc.
6,970
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿88.35000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน20 kOhms0.5W, 1/2W±20%1การปรับด้านบนวงกลม - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)PC ขาทรูโฮล
3352T Series
3352T-1-254LF
THUMBWHEEL POT 250K OHM 0.5W TOP
Bourns Inc.
1,914
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿88.35000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน250 kOhms0.5W, 1/2W±20%1การปรับด้านบนวงกลม - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)PC ขาทรูโฮล
3352P Series
3352P-1-103LF
THUMBWHEEL POT 10K OHM 0.5W TOP
Bourns Inc.
1,200
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿88.35000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน10 kOhms0.5W, 1/2W±20%1การปรับด้านบนวงกลม - 0.350" Dia x 0.210" H (8.89mm x 5.33mm)PC ขาทรูโฮล
3352E Series
3352E-1-103LF
THUMBWHEEL POT 10K OHM 0.5W TOP
Bourns Inc.
2,424
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿114.15000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน10 kOhms0.5W, 1/2W±20%1การปรับด้านบนวงกลม - 0.350" Dia x 0.210" H (8.89mm x 5.33mm)PC ขาทรูโฮล
3352T Series
3352T-1-501LF
THUMBWHEEL POT 500 OHM 0.5W TOP
Bourns Inc.
2,586
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿88.35000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน500 Ohms0.5W, 1/2W±20%1การปรับด้านบนวงกลม - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)PC ขาทรูโฮล
3352E Series
3352E-1-105LF
THUMBWHEEL POT 1M OHM 0.5W TOP
Bourns Inc.
1,492
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿114.15000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน1 MOhms0.5W, 1/2W±20%1การปรับด้านบนวงกลม - 0.350" Dia x 0.210" H (8.89mm x 5.33mm)PC ขาทรูโฮล
91AR1MEGLF
91AR5KLF
THUMBWHEEL POT 5K OHM 0.5W TOP
TT Electronics/BI
353
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿71.74000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน5 kOhms0.5W, 1/2W±20%1การปรับด้านบนวงกลม - 0.375" Dia x 0.200" H (9.53mm x 5.08mm)PC ขาทรูโฮล
91AR1MEGLF
91AR200LF
THUMBWHEEL POT 200 OHM 0.5W TOP
TT Electronics/BI
284
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿71.74000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน200 Ohms0.5W, 1/2W±20%1การปรับด้านบนวงกลม - 0.375" Dia x 0.200" H (9.53mm x 5.08mm)PC ขาทรูโฮล
91AR1MEGLF
91AR1KLF
THUMBWHEEL POT 1K OHM 0.5W TOP
TT Electronics/BI
189
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿71.74000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน1 kOhms0.5W, 1/2W±20%1การปรับด้านบนวงกลม - 0.375" Dia x 0.200" H (9.53mm x 5.08mm)PC ขาทรูโฮล
91AR1MEGLF
91AR50KLF
THUMBWHEEL POT 50K OHM 0.5W TOP
TT Electronics/BI
112
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿71.74000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน50 kOhms0.5W, 1/2W±20%1การปรับด้านบนวงกลม - 0.375" Dia x 0.200" H (9.53mm x 5.08mm)PC ขาทรูโฮล
3352T Series
3352T-1-102LF
THUMBWHEEL POT 1K OHM 0.5W TOP
Bourns Inc.
748
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿88.35000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน1 kOhms0.5W, 1/2W±20%1การปรับด้านบนวงกลม - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)PC ขาทรูโฮล
3352W Series
3352W-1-103LF
THUMBWHEEL POT 10K OHM 0.5W SIDE
Bourns Inc.
989
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿88.35000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน10 kOhms0.5W, 1/2W±20%1การปรับด้านข้างวงกลม - 0.350" Dia x 0.210" H (8.89mm x 5.33mm)PC ขาทรูโฮล
3352T Series
3352T-1-105LF
THUMBWHEEL POT 1M OHM 0.5W TOP
Bourns Inc.
966
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿88.35000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน1 MOhms0.5W, 1/2W±20%1การปรับด้านบนวงกลม - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)PC ขาทรูโฮล
3352W Series
3352W-1-501LF
THUMBWHEEL POT 500 OHM 0.5W SIDE
Bourns Inc.
923
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿88.35000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน500 Ohms0.5W, 1/2W±20%1การปรับด้านข้างวงกลม - 0.350" Dia x 0.210" H (8.89mm x 5.33mm)PC ขาทรูโฮล
3352T Series
3352T-1-502LF
THUMBWHEEL POT 5K OHM 0.5W TOP
Bourns Inc.
191
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿88.35000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน5 kOhms0.5W, 1/2W±20%1การปรับด้านบนวงกลม - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)PC ขาทรูโฮล
3352W Series
3352W-1-102LF
THUMBWHEEL POT 1K OHM 0.5W SIDE
Bourns Inc.
762
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿88.35000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน1 kOhms0.5W, 1/2W±20%1การปรับด้านข้างวงกลม - 0.350" Dia x 0.210" H (8.89mm x 5.33mm)PC ขาทรูโฮล
3352W Series
3352W-1-104LF
THUMBWHEEL POT 100K OHM 0.5W SID
Bourns Inc.
759
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿88.35000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน100 kOhms0.5W, 1/2W±20%1การปรับด้านข้างวงกลม - 0.350" Dia x 0.210" H (8.89mm x 5.33mm)PC ขาทรูโฮล
3352T Series
3352T-1-504LF
THUMBWHEEL POT 500K OHM 0.5W TOP
Bourns Inc.
738
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿88.35000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน500 kOhms0.5W, 1/2W±20%1การปรับด้านบนวงกลม - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)PC ขาทรูโฮล
3352W Series
3352W-1-502LF
THUMBWHEEL POT 5K OHM 0.5W SIDE
Bourns Inc.
699
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿88.35000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน5 kOhms0.5W, 1/2W±20%1การปรับด้านข้างวงกลม - 0.350" Dia x 0.210" H (8.89mm x 5.33mm)PC ขาทรูโฮล
3352H Series
3352H-1-103LF
THUMBWHEEL POT 10K OHM 0.5W SIDE
Bourns Inc.
644
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿88.35000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน10 kOhms0.5W, 1/2W±20%1การปรับด้านข้างวงกลม - 0.350" Dia x 0.350" H (8.89mm x 8.89mm)PC ขาทรูโฮล
3352T Series
3352T-1-201LF
THUMBWHEEL POT 200 OHM 0.5W TOP
Bourns Inc.
566
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿88.35000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน200 Ohms0.5W, 1/2W±20%1การปรับด้านบนวงกลม - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)PC ขาทรูโฮล
แสดง
1 - 25
ของ 363

ธัมเวลโพเทนชิโอมิเตอร์


Thumbwheel potentiometers allow for manual adjustment of an in-circuit resistance value. Also known as thumbwheel trim pots, they are available in side or top adjustment and include a tactile edge on the actuator for human interaction and position indication. They range in value from 10Ω to 5MΩ of resistance and 5% to 30% of value tolerance in surface and through hole mounting configurations.