ลูกเบี้ยว

ผลลัพธ์ : 66
ประเภท
ลูกเบี้ยวแบบไม่มีสต็อปเปอร์ลูกเบี้ยวพร้อมสต็อปเปอร์
ความยาวลูกเบี้ยว
0.984" (25.00mm)1.181" (30.00mm)1.299" (33.00mm)1.378" (35.00mm)1.772" (45.00mm)1.811" (46.00mm)1.921" (48.80mm)2.047" (52.00mm)2.173" (55.20mm)2.299" (58.40mm)2.425" (61.60mm)2.551" (64.80mm)2.677" (68.00mm)
ความสูงลูกเบี้ยว
-0.551" (-14.00mm)-0.472" (-12.00mm)-0.394" (-10.00mm)-0.315" (-8.00mm)-0.236" (-6.00mm)-0.157" (-4.00mm)-0.079" (-2.00mm)0.000" (0.00mm)0.039" (1.00mm)0.079" (2.00mm)0.118" (3.00mm)0.157" (4.00mm)
ความกว้างลูกเบี้ยว
0.512" (13.00mm)0.709" (18.00mm)0.748" (19.00mm)
วัสดุ
-พลาสติกเหล็ก, ชุบสังกะสี
ตัวเลือกสต็อก
ตัวเลือกสิ่งแวดล้อม
สื่อ
ผลิตภัณฑ์ตลาดออนไลน์
66ผลลัพธ์

แสดง
ของ 66
เปรียบเทียบ
Mfr Part #
จำนวนที่มีอยู่
ราคา
ชุด
บรรจุภัณฑ์
สถานะผลิตภัณฑ์
ประเภท
ความยาวลูกเบี้ยว
ความสูงลูกเบี้ยว
ความกว้างลูกเบี้ยว
วัสดุ
30403174
30403174
CAMS FOR QUARTER TURN LOCKS CAM
Essentra Access Solutions
380
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿41.96000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน
ลูกเบี้ยวพร้อมสต็อปเปอร์
1.772" (45.00mm)
0.472" (12.00mm)
0.748" (19.00mm)
เหล็ก, ชุบสังกะสี
30402005
30402005
PLASTIC CAMS FOR QUARTER TURN LO
Essentra Access Solutions
649
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿46.75000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน
ลูกเบี้ยวพร้อมสต็อปเปอร์
1.378" (35.00mm)
0.236" (6.00mm)
0.709" (18.00mm)
พลาสติก
30403151
30403151
CAMS FOR QUARTER TURN LOCKS CAM
Essentra Access Solutions
399
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿48.35000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน
ลูกเบี้ยวพร้อมสต็อปเปอร์
1.772" (45.00mm)
0.630" (16.00mm)
0.748" (19.00mm)
เหล็ก, ชุบสังกะสี
30403165
30403165
CAMS FOR QUARTER TURN LOCKS CAM
Essentra Access Solutions
360
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿48.35000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน
ลูกเบี้ยวพร้อมสต็อปเปอร์
1.772" (45.00mm)
0.709" (18.00mm)
0.748" (19.00mm)
เหล็ก, ชุบสังกะสี
30403033
30403033
CAMS FOR QUARTER TURN LOCKS CAM
Essentra Access Solutions
160
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿49.95000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน
ลูกเบี้ยวพร้อมสต็อปเปอร์
1.772" (45.00mm)
0.079" (2.00mm)
0.748" (19.00mm)
เหล็ก, ชุบสังกะสี
30403198
30403198
CAMS FOR SWINGHANDLES AND CAM LO
Essentra Access Solutions
413
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿53.55000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน
ลูกเบี้ยวแบบไม่มีสต็อปเปอร์
1.772" (45.00mm)
-0.157" (-4.00mm)
0.748" (19.00mm)
เหล็ก, ชุบสังกะสี
30403xxx
30403063
CAMS FOR QUARTER TURN LOCKS CAM
Essentra Access Solutions
139
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿53.55000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน
ลูกเบี้ยวพร้อมสต็อปเปอร์
1.772" (45.00mm)
0.118" (3.00mm)
0.748" (19.00mm)
เหล็ก, ชุบสังกะสี
30403172
30403172
CAMS FOR QUARTER TURN LOCKS CAM
Essentra Access Solutions
217
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿58.74000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน
ลูกเบี้ยวพร้อมสต็อปเปอร์
1.378" (35.00mm)
0.315" (8.00mm)
0.748" (19.00mm)
เหล็ก, ชุบสังกะสี
30403175
30403175
CAMS FOR QUARTER TURN LOCKS CAM
Essentra Access Solutions
237
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿59.94000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน
ลูกเบี้ยวพร้อมสต็อปเปอร์
1.772" (45.00mm)
0.551" (14.00mm)
0.748" (19.00mm)
เหล็ก, ชุบสังกะสี
30403610
30403610
CAMS FOR ADJUSTIBLE MINI COMPRES
Essentra Access Solutions
398
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿64.34000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน
ลูกเบี้ยวพร้อมสต็อปเปอร์
2.173" (55.20mm)
0.906" (23.00mm)
0.748" (19.00mm)
เหล็ก, ชุบสังกะสี
30402008
30402008
PLASTIC CAMS FOR QUARTER TURN LO
Essentra Access Solutions
454
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿46.75000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน
ลูกเบี้ยวพร้อมสต็อปเปอร์
1.772" (45.00mm)
0.157" (4.00mm)
0.709" (18.00mm)
พลาสติก
30403117
30403117
CAMS FOR SWINGHANDLES AND CAM LO
Essentra Access Solutions
458
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿49.95000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน
ลูกเบี้ยวแบบไม่มีสต็อปเปอร์
1.772" (45.00mm)
0.000" (0.00mm)
0.748" (19.00mm)
เหล็ก, ชุบสังกะสี
30403163
30403163
CAMS FOR QUARTER TURN LOCKS CAM
Essentra Access Solutions
74
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿52.35000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน
ลูกเบี้ยวพร้อมสต็อปเปอร์
1.772" (45.00mm)
0.551" (14.00mm)
0.748" (19.00mm)
เหล็ก, ชุบสังกะสี
30402004
30402004
PLASTIC CAMS FOR QUARTER TURN LO
Essentra Access Solutions
38
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿22.38000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน
ลูกเบี้ยวพร้อมสต็อปเปอร์
1.378" (35.00mm)
0.000" (0.00mm)
0.709" (18.00mm)
พลาสติก
30402013
30402013
PLASTIC CAMS FOR QUARTER TURN LO
Essentra Access Solutions
417
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿23.58000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน
ลูกเบี้ยวพร้อมสต็อปเปอร์
1.772" (45.00mm)
-0.157" (-4.00mm)
0.709" (18.00mm)
พลาสติก
30403184
30403184
CAMS FOR MINI QURTER TURN LOCKS
Essentra Access Solutions
325
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿23.58000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน
ลูกเบี้ยวพร้อมสต็อปเปอร์
0.984" (25.00mm)
0.000" (0.00mm)
0.512" (13.00mm)
-
30403196
30403196
CAMS FOR MINI QURTER TURN LOCKS
Essentra Access Solutions
230
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿25.97000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน
ลูกเบี้ยวพร้อมสต็อปเปอร์
0.984" (25.00mm)
-0.236" (-6.00mm)
0.512" (13.00mm)
-
30402011
30402011
PLASTIC CAMS FOR QUARTER TURN LO
Essentra Access Solutions
47
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿28.37000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน
ลูกเบี้ยวพร้อมสต็อปเปอร์
0.984" (25.00mm)
0.000" (0.00mm)
0.709" (18.00mm)
พลาสติก
30403085
30403085
CAMS FOR MINI QURTER TURN LOCKS
Essentra Access Solutions
233
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿37.16000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน
ลูกเบี้ยวพร้อมสต็อปเปอร์
1.181" (30.00mm)
0.276" (7.00mm)
0.512" (13.00mm)
-
30403171
30403171
CAMS FOR QUARTER TURN LOCKS CAM
Essentra Access Solutions
70
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿49.15000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน
ลูกเบี้ยวพร้อมสต็อปเปอร์
1.772" (45.00mm)
0.236" (6.00mm)
0.748" (19.00mm)
เหล็ก, ชุบสังกะสี
30403160
30403160
CAMS FOR QUARTER TURN LOCKS CAM
Essentra Access Solutions
37
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿49.15000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน
ลูกเบี้ยวพร้อมสต็อปเปอร์
1.772" (45.00mm)
0.236" (6.00mm)
0.748" (19.00mm)
เหล็ก, ชุบสังกะสี
30403420
30403420
CAMS FOR SWINGHANDLES AND CAM LO
Essentra Access Solutions
52
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿52.35000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน
ลูกเบี้ยวแบบไม่มีสต็อปเปอร์
1.772" (45.00mm)
-0.551" (-14.00mm)
0.748" (19.00mm)
เหล็ก, ชุบสังกะสี
30403161
30403161
CAMS FOR QUARTER TURN LOCKS CAM
Essentra Access Solutions
29
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿52.35000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน
ลูกเบี้ยวพร้อมสต็อปเปอร์
1.772" (45.00mm)
0.315" (8.00mm)
0.748" (19.00mm)
เหล็ก, ชุบสังกะสี
30403425
30403425
CAMS FOR SWINGHANDLES AND CAM LO
Essentra Access Solutions
46
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿53.55000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน
ลูกเบี้ยวแบบไม่มีสต็อปเปอร์
1.772" (45.00mm)
-0.079" (-2.00mm)
0.748" (19.00mm)
เหล็ก, ชุบสังกะสี
30403423
30403423
CAMS FOR SWINGHANDLES AND CAM LO
Essentra Access Solutions
44
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿53.55000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน
ลูกเบี้ยวแบบไม่มีสต็อปเปอร์
1.772" (45.00mm)
-0.236" (-6.00mm)
0.748" (19.00mm)
เหล็ก, ชุบสังกะสี
แสดง
ของ 66

ลูกเบี้ยว


การยึดกล่อง ชั้นวาง หรือกล่องหุ้มอื่น ๆ อาจต้องใช้กลไกการล็อคลูกเบี้ยวแบบล็อคได้ ลูกเบี้ยวที่ทำจากพลาสติกและสังกะสีเคลือบเพิ่มเข้ากับกลไกการล็อคแบบใช้กุญแจที่หลากหลายช่วยป้องกันการปลอมแปลงและการโจรกรรมที่ไม่พึงประสงค์ มีกล้องให้เลือกซึ่งมีตัวหยุดในตัวและแยกความแตกต่างตามความยาวตั้งแต่ 25 ถึง 68 มม. และความกว้างตั้งแต่ 13 ถึง 19 มม. ขนาดความสูงรวมถึงการโค้งงอไปข้างหน้าหรือย้อนกลับ