แสดง
1 - 25
ของ 125
เปรียบเทียบ
Mfr Part #
จำนวนที่มีอยู่
ราคา
ชุด
บรรจุภัณฑ์
สถานะผลิตภัณฑ์
ประเภท
แรงดันไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า
เอาต์พุต
ขนาด / มิติ
SM RGB WHITE LAMP
BF3160-20B
CCFL WH LAMP 850V 5MA 3X160MM
JKL Components Corp.
277
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿535.40000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงานCCFL, หลอดไฟสีขาวไตร-ฟอสเฟอร์ RGB850V (เริ่มต้น), 345V (กำลังทำงาน)5 mA31000cd/m23.0mm x 160mm
BF26214-20B
BF26214-20B
CCFL WH LAMP 1150V 5MA 2.6X214MM
JKL Components Corp.
117
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿535.40000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงานCCFL, หลอดไฟสีขาวไตร-ฟอสเฟอร์ RGB1150V (เริ่มต้น), 460V (กำลังทำงาน)5 mA30000cd/m22.6mm x 214mm
BF22258-25B
BF22258-25B
CCFL WH LAMP 1600V 5MA 2.2X258MM
JKL Components Corp.
203
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿560.49000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงานCCFL, หลอดไฟสีขาวไตร-ฟอสเฟอร์ RGB1600V (เริ่มต้น), 535V (กำลังทำงาน)5 mA38000cd/m22.2mm x 258mm
SM RGB WHITE LAMP
BF26318-20B
CCFL WH LAMP 1636V 5MA 2.6X318MM
JKL Components Corp.
196
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿590.88000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงานCCFL, หลอดไฟสีขาวไตร-ฟอสเฟอร์ RGB1636V (เริ่มต้น), 676V (กำลังทำงาน)5 mA30000cd/m22.6mm x 318mm
FLUORESCENT LAMP ASSEMBLY
BF3160-20B/DK01
CCFL WH LAMP 850V 5MA 3X160MM
JKL Components Corp.
127
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿638.95000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงานCCFL, ชุดประกอบหลอดไฟสีขาวไตร-ฟอสเฟอร์ RGB850V (เริ่มต้น), 345V (กำลังทำงาน)5 mA31000cd/m23.0mm x 160mm
CCFL_series
CC24315
2.4 X 315MM CCFL BACKLIGHT
Plazmo Industries
1,000
ตลาดกลาง
1 : ฿485.93000
กล่อง
-
กล่อง
ทำงานCCFL, หลอดไฟสีขาวไตร-ฟอสเฟอร์ RGB900V (เริ่มต้น), 560V (กำลังทำงาน)6 mA25000cd/m22.4mm x 315mm
CCFL_series
CC22315
2.2 X 315MM CCFL BACKLIGHT
Plazmo Industries
1,000
ตลาดกลาง
1 : ฿485.93000
กล่อง
-
กล่อง
ทำงานCCFL, หลอดไฟสีขาวไตร-ฟอสเฟอร์ RGB910V (เริ่มต้น), 580V (กำลังทำงาน)6 mA26000cd/m22.2mm x 315mm
CCFL_series
CC24340
2.4 X 340MM CCFL BACKLIGHT
Plazmo Industries
420
ตลาดกลาง
1 : ฿485.93000
กล่อง
-
กล่อง
ทำงานCCFL, หลอดไฟสีขาวไตร-ฟอสเฟอร์ RGB930V (เริ่มต้น), 600V (กำลังทำงาน)6 mA25000cd/m22.4mm x 340mm
CCFL_series
CC22258
2.2 X 258MM CCFL BACKLIGHT
Plazmo Industries
300
ตลาดกลาง
1 : ฿485.93000
กล่อง
-
กล่อง
ทำงานCCFL, หลอดไฟสีขาวไตร-ฟอสเฟอร์ RGB820V (เริ่มต้น), 540V (กำลังทำงาน)6 mA26000cd/m22.2mm x 258mm
CCFL_series
CC20255
2.0 X 255MM CCFL BACKLIGHT
Plazmo Industries
180
ตลาดกลาง
1 : ฿485.93000
กล่อง
-
กล่อง
ทำงานCCFL, หลอดไฟสีขาวไตร-ฟอสเฟอร์ RGB840V (เริ่มต้น), 560V (กำลังทำงาน)6 mA28000cd/m22.0mm x 255mm
19900110
19900110
BACKLIGHT FOR FLYTECH SCREEN
Plazmo Industries
200
ตลาดกลาง
1 : ฿750.98000
กล่อง
-
กล่อง
ทำงานCCFL, หลอดไฟสีขาวไตร-ฟอสเฟอร์ RGB450V (เริ่มต้น), 300V (กำลังทำงาน)6 mA35000cd/m22.0mm x 60mm
10600310
10600310
SX14Q004 HITACHI BACKLIGHT
Plazmo Industries
197
ตลาดกลาง
1 : ฿750.98000
กล่อง
-
กล่อง
ทำงานCCFL, หลอดไฟสีขาวไตร-ฟอสเฟอร์ RGB490V (เริ่มต้น), 320V (กำลังทำงาน)6 mA23000cd/m22.4mm x 128.5mm
CC26138
CC26138
2.6 X 138MM CCFL BACKLIGHT
Plazmo Industries
200
ตลาดกลาง
1 : ฿485.93000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงานCCFL, หลอดไฟสีขาวไตร-ฟอสเฟอร์ RGB470V (ริ่มต้น), 320V (กำลังทำงาน)5 mA21000 cd/m22.6mm x 138mm
CC22100
CC22100
2.2 X 100MM CCFL BACKLIGHT
Plazmo Industries
193
ตลาดกลาง
1 : ฿485.93000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงานCCFL, หลอดไฟสีขาวไตร-ฟอสเฟอร์ RGB580V (ริ่มต้น), 360V (กำลังทำงาน)6 mA26000cd/m22.2mm x 100mm
CC24100
CC24100
2.4 X 100MM CCFL BACKLIGHT
Plazmo Industries
146
ตลาดกลาง
1 : ฿485.93000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงานCCFL, หลอดไฟสีขาวไตร-ฟอสเฟอร์ RGB540V (ริ่มต้น), 340V (กำลังทำงาน)6 mA24000cd/m22.4mm x 100mm
10000812
10000812
M150XN07 AUO BACKLIGHTS
Plazmo Industries
620
ตลาดกลาง
1 : ฿1,404.77000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงาน-----
10100512
10100512
G121SN01 AUO BACKLIGHTS
Plazmo Industries
250
ตลาดกลาง
1 : ฿1,404.77000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงาน-----
10400415
10400415
CLAA150XP CHUNGHWA BACKLIGHTS
Plazmo Industries
230
ตลาดกลาง
1 : ฿1,404.77000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงานCCFL, หลอดไฟสีขาวไตร-ฟอสเฟอร์ RGB1200V (ริ่มต้น), 670V (กำลังทำงาน)6 mA33000 cd/m22.4mm x 315mm
10400615
10400615
CLAA170EA10 CHUGHWA BACKLIGHT
Plazmo Industries
230
ตลาดกลาง
1 : ฿1,404.77000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงานCCFL, หลอดไฟสีขาวไตร-ฟอสเฟอร์ RGB950V (ริ่มต้น), 620V (กำลังทำงาน)6 mA23000cd/m22.4mm x 347mm
11601415
11601415
CCFL Assembly for Sharp LQ10DH11
Plazmo Industries
100
ตลาดกลาง
1 : ฿1,985.40000
กล่อง
-
กล่อง
ทำงานCCFL, ชุดประกอบหลอดไฟสีขาวไตร-ฟอสเฟอร์ RGB----
10101822
10000222
M170EG01 V8 AUO BACKLIGHTS
Plazmo Industries
337
ตลาดกลาง
1 : ฿1,987.88000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงานCCFL, หลอดไฟสีขาวไตร-ฟอสเฟอร์ RGB950V (ริ่มต้น), 620V (กำลังทำงาน)6 mA23000cd/m22.4mm x 348mm
10100515R
10100515R
G121SN01 AUO BACKLIGHTS
Plazmo Industries
150
ตลาดกลาง
1 : ฿1,987.88000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงานCCFL, หลอดไฟสีขาวไตร-ฟอสเฟอร์ RGB1000V (ริ่มต้น), 590V (กำลังทำงาน)6 mA34000 cd/m22.2mm x 258mm
10101822
10101822
M170EG01 VA AUO BACKLIGHTS
Plazmo Industries
120
ตลาดกลาง
1 : ฿1,987.88000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงานCCFL, หลอดไฟสีขาวไตร-ฟอสเฟอร์ RGB900V (ริ่มต้น), 600V (กำลังทำงาน)6 mA21000 cd/m22.6mm x 348mm
11401522
11401522
LTM190EX-L31 SAMSUNG BACKLIGHT
Plazmo Industries
130
ตลาดกลาง
1 : ฿2,111.57000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงานCCFL, หลอดไฟสีขาวไตร-ฟอสเฟอร์ RGB1200V (ริ่มต้น), 750V (กำลังทำงาน)6 mA24000cd/m22.4mm x 384mm
10000422
10000422
LTB190E1-L01 SAMSUNG BACKLIGHTS
Plazmo Industries
50
ตลาดกลาง
1 : ฿2,111.57000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงานCCFL, หลอดไฟสีขาวไตร-ฟอสเฟอร์ RGB1300V (ริ่มต้น), 720V (กำลังทำงาน)6 mA32000cd/m22.4mm x 387mm
แสดง
1 - 25
ของ 125

โคมไฟ - หลอดฟลูออเรสเซนต์แคโทดเย็น (CCFL) และ UV


Cold Cathode Fluorescent Lamp (CCFL) and UV Lights are light sources that use a mercury vapor to emit UV light that causes a phosphor coating to emit light (CCFL) and other light sources that provide wavelengths in the Ultraviolet frequency range (750 THz to 30,000 THz). The CCFL and UV lights come in sizes from 2.0 mm to 11 mm wide and 25 mm to 600 mm long.