แสดง
1 - 25
ของ 26
เปรียบเทียบ
Mfr Part #
จำนวนที่มีอยู่
ราคา
ชุด
บรรจุภัณฑ์
สถานะผลิตภัณฑ์
ความต้านทานไฟฟ้า
พลังงาน (วัตต์)
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
ประเภทการปรับ
จำนวนของตัวอักษร
ประเภทการติดตั้ง
ขนาด / มิติ
รูปแบบส่วนปลาย
3683S Series
3683S-1-104L
VALUE DISPLAY POT 100K 2W PNL MT
Bourns Inc.
278
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿2,275.90000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน100 kOhms2 W±3%ปุ่มกด3ติดตั้งบนพาเนลสี่เหลี่ยมจัตุรัส - 1.460" L x 0.930" W x 1.050" H (37.08mm x 23.62mm x 26.67mm)ที่ยึดบัดกรี
3683S Series
3683S-1-103L
VALUE DISPLAY POT 10K 2W PNL MT
Bourns Inc.
125
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿2,275.90000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน10 kOhms2 W±3%ปุ่มกด3ติดตั้งบนพาเนลสี่เหลี่ยมจัตุรัส - 1.460" L x 0.930" W x 1.050" H (37.08mm x 23.62mm x 26.67mm)ที่ยึดบัดกรี
3682S Series
3682S-1-103L
VALUE DISPLAY POT 10K 2W PNL MT
Bourns Inc.
195
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿1,648.61000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน10 kOhms2 W±3%ปุ่มกด2ติดตั้งบนพาเนลสี่เหลี่ยมจัตุรัส - 1.050" L x 0.930" W x 1.050" H (26.67mm x 23.62mm x 26.67mm)ที่ยึดบัดกรี
3683S Series
3683S-1-502L
VALUE DISPLAY POT 5K 2W PNL MT
Bourns Inc.
109
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿2,275.90000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน5 kOhms2 W±3%ปุ่มกด3ติดตั้งบนพาเนลสี่เหลี่ยมจัตุรัส - 1.460" L x 0.930" W x 1.050" H (37.08mm x 23.62mm x 26.67mm)ที่ยึดบัดกรี
3684S-1-103L
3684S-1-103L
VALUE DISPLAY POT 10K 2W PNL MT
Bourns Inc.
52
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿4,800.59000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน10 kOhms2 W±3%ปุ่มกด4ติดตั้งบนพาเนลสี่เหลี่ยมจัตุรัส - 1.870" L x 0.930" W x 1.050" H (47.50mm x 23.62mm x 26.67mm)ที่ยึดบัดกรี
3683S Series
3683S-1-102L
VALUE DISPLAY POT 1K 2W PNL MT
Bourns Inc.
18
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿2,275.90000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน1 kOhms2 W±3%ปุ่มกด3ติดตั้งบนพาเนลสี่เหลี่ยมจัตุรัส - 1.460" L x 0.930" W x 1.050" H (37.08mm x 23.62mm x 26.67mm)ที่ยึดบัดกรี
3682S Series
3682S-1-102L
VALUE DISPLAY POT 1K 2W PNL MT
Bourns Inc.
25
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿1,648.61000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน1 kOhms2 W±3%ปุ่มกด2ติดตั้งบนพาเนลสี่เหลี่ยมจัตุรัส - 1.050" L x 0.930" W x 1.050" H (26.67mm x 23.62mm x 26.67mm)ที่ยึดบัดกรี
3682S Series
3682S-1-104L
VALUE DISPLAY POT 100K 2W PNL MT
Bourns Inc.
21
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿1,648.61000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน100 kOhms2 W±3%ปุ่มกด2ติดตั้งบนพาเนลสี่เหลี่ยมจัตุรัส - 1.050" L x 0.930" W x 1.050" H (26.67mm x 23.62mm x 26.67mm)ที่ยึดบัดกรี
3682S Series
3682S-1-502L
VALUE DISPLAY POT 5K 2W PNL MT
Bourns Inc.
21
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿1,648.61000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน5 kOhms2 W±3%ปุ่มกด2ติดตั้งบนพาเนลสี่เหลี่ยมจัตุรัส - 1.050" L x 0.930" W x 1.050" H (26.67mm x 23.62mm x 26.67mm)ที่ยึดบัดกรี
3683S Series
3683S-1-202L
VALUE DISPLAY POT 2K 2W PNL MT
Bourns Inc.
50
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿2,275.90000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน2 kOhms2 W±3%ปุ่มกด3ติดตั้งบนพาเนลสี่เหลี่ยมจัตุรัส - 1.460" L x 0.930" W x 1.050" H (37.08mm x 23.62mm x 26.67mm)ที่ยึดบัดกรี
3683S Series
3683S-1-503L
VALUE DISPLAY POT 50K 2W PNL MT
Bourns Inc.
23
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿2,275.90000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน50 kOhms2 W±3%ปุ่มกด3ติดตั้งบนพาเนลสี่เหลี่ยมจัตุรัส - 1.460" L x 0.930" W x 1.050" H (37.08mm x 23.62mm x 26.67mm)ที่ยึดบัดกรี
3684S-1-104L
3684S-1-104L
VALUE DISPLAY POT 100K 2W PNL MT
Bourns Inc.
24
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿4,800.59000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน100 kOhms2 W±3%ปุ่มกด4ติดตั้งบนพาเนลสี่เหลี่ยมจัตุรัส - 1.870" L x 0.930" W x 1.050" H (47.50mm x 23.62mm x 26.67mm)ที่ยึดบัดกรี
3683S Series
3683S-1-504L
VALUE DISPLAY POT 500K 2W PNL MT
Bourns Inc.
47
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿2,275.90000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน500 kOhms2 W±3%ปุ่มกด3ติดตั้งบนพาเนลสี่เหลี่ยมจัตุรัส - 1.460" L x 0.930" W x 1.050" H (37.08mm x 23.62mm x 26.67mm)ที่ยึดบัดกรี
3683S Series
3683S-1-105L
VALUE DISPLAY POT 1M 2W PNL MT
Bourns Inc.
4
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿2,275.90000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน1 MOhms2 W±3%ปุ่มกด3ติดตั้งบนพาเนลสี่เหลี่ยมจัตุรัส - 1.460" L x 0.930" W x 1.050" H (37.08mm x 23.62mm x 26.67mm)ที่ยึดบัดกรี
3681S-1
3681S-1-103L
VALUE DISPLAY POT 10K 2W PNL MT
Bourns Inc.
0
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿1,295.21000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน10 kOhms2 W±3%ปุ่มกด1ติดตั้งบนพาเนลสี่เหลี่ยมจัตุรัส - 0.650" L x 0.930" W x 1.050" H (16.51mm x 23.62mm x 26.67mm)ที่ยึดบัดกรี
3682S Series
3682S-1-105L
VALUE DISPLAY POT 1M 2W PNL MT
Bourns Inc.
0
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿1,648.61000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน1 MOhms2 W±3%ปุ่มกด2ติดตั้งบนพาเนลสี่เหลี่ยมจัตุรัส - 1.050" L x 0.930" W x 1.050" H (26.67mm x 23.62mm x 26.67mm)ที่ยึดบัดกรี
3681S-1
3681S-1-502L
VALUE DISPLAY POT 5K 2W PNL MT
Bourns Inc.
0
มีอยู่ในสต็อค
50 : ฿863.49760
ถาด
ถาด
ทำงาน5 kOhms2 W±3%ปุ่มกด1ติดตั้งบนพาเนลสี่เหลี่ยมจัตุรัส - 0.650" L x 0.930" W x 1.050" H (16.51mm x 23.62mm x 26.67mm)ที่ยึดบัดกรี
3681S-1
3681S-1-104L
VALUE DISPLAY POT 100K 2W PNL MT
Bourns Inc.
0
มีอยู่ในสต็อค
50 : ฿863.49760
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน100 kOhms2 W±3%ปุ่มกด1ติดตั้งบนพาเนลสี่เหลี่ยมจัตุรัส - 0.650" L x 0.930" W x 1.050" H (16.51mm x 23.62mm x 26.67mm)ที่ยึดบัดกรี
3682S Series
3682S-1-202L
VALUE DISPLAY POT 2K 2W PNL MT
Bourns Inc.
0
มีอยู่ในสต็อค
50 : ฿1,135.65100
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน2 kOhms2 W±3%ปุ่มกด2ติดตั้งบนพาเนลสี่เหลี่ยมจัตุรัส - 1.050" L x 0.930" W x 1.050" H (26.67mm x 23.62mm x 26.67mm)ที่ยึดบัดกรี
3682S Series
3682S-1-203L
VALUE DISPLAY POT 20K 2W PNL MT
Bourns Inc.
0
มีอยู่ในสต็อค
50 : ฿1,135.65100
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน20 kOhms2 W±3%ปุ่มกด2ติดตั้งบนพาเนลสี่เหลี่ยมจัตุรัส - 1.050" L x 0.930" W x 1.050" H (26.67mm x 23.62mm x 26.67mm)ที่ยึดบัดกรี
3682S Series
3682S-1-503L
VALUE DISPLAY POT 50K 2W PNL MT
Bourns Inc.
0
มีอยู่ในสต็อค
50 : ฿1,135.65100
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน50 kOhms2 W±3%ปุ่มกด2ติดตั้งบนพาเนลสี่เหลี่ยมจัตุรัส - 1.050" L x 0.930" W x 1.050" H (26.67mm x 23.62mm x 26.67mm)ที่ยึดบัดกรี
3682S Series
3682S-1-501L
VALUE DISPL POT 500OHM 2W PNL MT
Bourns Inc.
0
มีอยู่ในสต็อค
50 : ฿1,135.65100
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน500 Ohms2 W±3%ปุ่มกด2ติดตั้งบนพาเนลสี่เหลี่ยมจัตุรัส - 1.050" L x 0.930" W x 1.050" H (26.67mm x 23.62mm x 26.67mm)ที่ยึดบัดกรี
3683S Series
3683S-1-203L
VALUE DISPLAY POT 20K 2W PNL MT
Bourns Inc.
0
มีอยู่ในสต็อค
50 : ฿1,625.68940
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน20 kOhms2 W±3%ปุ่มกด3ติดตั้งบนพาเนลสี่เหลี่ยมจัตุรัส - 1.460" L x 0.930" W x 1.050" H (37.08mm x 23.62mm x 26.67mm)ที่ยึดบัดกรี
POT 20K OHM CERM 2W +/-100 PPM
3684S-1-203L
POT 20K OHM CERM 2W +/-100 PPM
Bourns Inc.
0
มีอยู่ในสต็อค
50 : ฿3,480.44580
จำนวนมาก
*
จำนวนมาก
ทำงาน--------
VALUE DISPLY POT 10K 1.5W PNL MT
3600S-1-103
VALUE DISPLY POT 10K 1.5W PNL MT
Bourns Inc.
0
มีอยู่ในสต็อค
เลิกผลิต
จำนวนมาก
เลิกผลิต10 kOhms1.5 W±5%หมุน10ติดตั้งบนพาเนลวงกลม - 0.752" Dia x 1.000" H (19.10mm x 25.40mm)ที่ยึดบัดกรี
แสดง
1 - 25
ของ 26

โพเทนชิโอมิเตอร์แสดงค่า


Value Display Potentiometers are a variable device that opposes the flow of current. The resistance of these devices is changed by pushing a button or rotating a wheel. The values that the device is being changed to is displayed on the front of the unit. The resistance range from 500 Ohms to 1 MOhms with the power being 1.5W or 2W and an adjustment type of push button or rotary with the number of characters 1, 2, 3, 4, or 10.