แสดง
ของ 121
เปรียบเทียบ
Mfr Part #
จำนวนที่มีอยู่
ราคา
ชุด
บรรจุภัณฑ์
สถานะผลิตภัณฑ์
ประเภท
จำนวนของเอาต์พุต
แรงดันไฟฟ้า - เอาต์พุต
กระแสไฟ - เอาต์พุต (สูงสุด)
พลังงาน (วัตต์)
คุณสมบัติ
หน่วยงานที่อนุมัติ
หมายเลขมาตรฐาน
OP3
OP3
9V TO 30V OUTPUT
Vox Power Ltd.
2,966
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿2,812.89000
กล่อง
กล่อง
ทำงานโมดูลเอาต์พุต DC124V (9 ~ 30V)7.5A150 W-IEC, EN60601-1; 60601-1-2; 60950-1; 62368-1
OP2
OP2
4.5V TO 15V OUTPUT
Vox Power Ltd.
2,773
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿2,812.89000
กล่อง
กล่อง
ทำงานโมดูลเอาต์พุต DC112V (4.5 ~ 15V)15A150 W-IEC, EN60601-1; 60601-1-2; 60950-1; 62368-1
OP4
OP4
18V - 58V OUTPUT
Vox Power Ltd.
1,523
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿2,812.89000
กล่อง
กล่อง
ทำงานโมดูลเอาต์พุต DC148V (18 ~ 58V)3.75A150 W-IEC, EN60601-1; 60601-1-2; 60950-1; 62368-1
OP1
OP1
1.5V TO 7.5V OUTPUT
Vox Power Ltd.
492
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿2,812.89000
กล่อง
กล่อง
ทำงานโมดูลเอาต์พุต DC15V (1.5 ~ 7.5V)25A125 W-IEC, EN60601-1; 60601-1-2; 60950-1; 62368-1
OPB
OPB
4.5V TO 15V OUTPUT
Vox Power Ltd.
659
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿2,986.50000
กล่อง
กล่อง
ทำงานโมดูลเอาต์พุต DC112V (4.5 ~ 15V)15A150 W-IEC, EN60601-1; 60601-1-2; 60950-1; 62368-1
OPC
OPC
9V TO 30V OUTPUT
Vox Power Ltd.
400
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿2,986.50000
กล่อง
กล่อง
ทำงานโมดูลเอาต์พุต DC124V (9 ~ 30V)7.5A150 W-IEC, EN60601-1; 60601-1-2; 60950-1; 62368-1
OPA
OPA
1.5V TO 7.5V OUTPUT
Vox Power Ltd.
221
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿2,986.50000
กล่อง
กล่อง
ทำงานโมดูลเอาต์พุต DC15V (1.5 ~ 7.5V)25A125 W-IEC, EN60601-1; 60601-1-2; 60950-1; 62368-1
NMS-240-24
NMS-240-24
POWER SUPPLY MODULAR
MEAN WELL USA Inc.
424
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿3,757.71000
กล่อง
กล่อง
ทำงานโมดูลเอาต์พุต DC, เดี่ยว124V (15 ~ 30V)10A240 Wเปิด/ปิดระยะไกล, ปรับโดยผู้ใช้ได้-60601-1; 62368-1
NMS-240-48
NMS-240-48
POWER SUPPLY MODULAR
MEAN WELL USA Inc.
419
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿3,757.71000
กล่อง
กล่อง
ทำงานโมดูลเอาต์พุต DC, เดี่ยว148V (30 ~ 55V)5A240 Wเปิด/ปิดระยะไกล, ปรับโดยผู้ใช้ได้-60601-1; 62368-1
NMS-240-12
NMS-240-12
POWER SUPPLY MODULAR
MEAN WELL USA Inc.
121
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿3,757.71000
กล่อง
กล่อง
ทำงานโมดูลเอาต์พุต DC, เดี่ยว112V (6.0 ~ 15.0V)20A240 Wเปิด/ปิดระยะไกล, ปรับโดยผู้ใช้ได้-60601-1; 62368-1
XGE
XGE
CONFIG DC PWR MOD 24V (5-28V)
Advanced Energy
72
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿4,092.50000
กล่อง
กล่อง
ทำงานโมดูลเอาต์พุต DC124V (5 ~ 28V)5A120 Wเปิด/ปิดระยะไกล, ปรับโดยผู้ใช้ได้-60601-1; 60601-1-2; 60950-1; 62368-1
XGB
XGB
CONFG DC PWR MOD 24V(19.2-26.4V)
Advanced Energy
1,457
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿4,484.69000
กล่อง
กล่อง
ทำงานโมดูลเอาต์พุต DC124V (19.2 ~ 26.4V)8.3A200 Wเปิด/ปิดระยะไกล, ปรับโดยผู้ใช้ได้--
XGD
XGD
CONFG DC PWR MOD 48V(38.5-50.4V)
Advanced Energy
65
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿4,484.69000
กล่อง
กล่อง
ทำงานโมดูลเอาต์พุต DC148V (38.5 ~ 50.4V)4.2A200 Wเปิด/ปิดระยะไกล, ปรับโดยผู้ใช้ได้--
XGA
XGA
CONFG DC PWR MOD 12V(10.8-15.6V)
Advanced Energy
22
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿4,484.69000
กล่อง
กล่อง
ทำงานโมดูลเอาต์พุต DC112V (10.8 ~ 15.6V)12.5A150 Wเปิด/ปิดระยะไกล, ปรับโดยผู้ใช้ได้--
XG7
XG7
CONFIG DC PWR MOD 24V (5-28V)
Advanced Energy
379
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿4,757.35000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานโมดูลเอาต์พุต DC124V (5 ~ 28V)5A120 Wเปิด/ปิดระยะไกล, ปรับโดยผู้ใช้ได้--
XGF
XGF
CONFIG DC PWR MOD 24V (5-28V)
Advanced Energy
125
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿4,801.57000
กล่อง
กล่อง
ทำงานโมดูลเอาต์พุต DC224V (5 ~ 28V)3A, 3A144 Wเปิด/ปิดระยะไกล, ปรับโดยผู้ใช้ได้--
XGK
XGK
CONFIG DC PWR MOD 24V (12-30V)
Advanced Energy
165
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿5,441.93000
กล่อง
กล่อง
ทำงานโมดูลเอาต์พุต DC124V (12 ~ 30V)9.2A220 Wเปิด/ปิดระยะไกล, ตรวจจับจากระยะไกล, ปรับโดยผู้ใช้ได้--
XGL
XGL
CONFIG DC PWR MOD 48V (24-58V)
Advanced Energy
44
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿5,441.93000
กล่อง
กล่อง
ทำงานโมดูลเอาต์พุต DC148V (24 ~ 58V)5A240 Wเปิด/ปิดระยะไกล, ตรวจจับจากระยะไกล, ปรับโดยผู้ใช้ได้--
XGH
XGH
CONFIG DC PWR MOD 5V (3.2-6V)
Advanced Energy
39
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿5,441.93000
กล่อง
กล่อง
ทำงานโมดูลเอาต์พุต DC15V (3.2 ~ 6V)36A180 Wเปิด/ปิดระยะไกล, ตรวจจับจากระยะไกล, ปรับโดยผู้ใช้ได้--
CMB
CMB
CONFIG DC PWR MOD 12V (6-15V)
Advanced Energy
225
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿5,737.25000
ถาด
ถาด
ทำงานโมดูลเอาต์พุต DC112V (6.0 ~ 15.0V)15A180 Wเปิด/ปิดระยะไกล, ตรวจจับจากระยะไกล, ปรับโดยผู้ใช้ได้--
XGR
XGR
CONFIG DC PWR MOD 24V (12-30V)
Advanced Energy
305
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿6,721.91000
กล่อง
กล่อง
ทำงานโมดูลเอาต์พุต DC124V (12 ~ 30V)10A240 Wเปิด/ปิดระยะไกล, ปรับโดยผู้ใช้ได้--
XGN
XGN
CONFIG DC PWR MOD 12V (6-15V)
Advanced Energy
623
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿6,865.92000
กล่อง
กล่อง
ทำงานโมดูลเอาต์พุต DC112V (6.0 ~ 15.0V)20A240 Wเปิด/ปิดระยะไกล, ตรวจจับจากระยะไกล, ปรับโดยผู้ใช้ได้--
XGQ
XGQ
CONFIG DC PWR MOD 48V (24-58V)
Advanced Energy
69
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿6,865.92000
กล่อง
กล่อง
ทำงานโมดูลเอาต์พุต DC148V (24 ~ 58V)6A288 Wเปิด/ปิดระยะไกล, ตรวจจับจากระยะไกล, ปรับโดยผู้ใช้ได้--
XG5
XG5
CONFIG DC PWR MOD 48V (28-58V)
Advanced Energy
414
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿7,080.47000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานโมดูลเอาต์พุต DC148V (28 ~ 58V)6A288 Wเปิด/ปิดระยะไกล, ตรวจจับจากระยะไกล, ปรับโดยผู้ใช้ได้--
POWERMOD SERIES
XG1
CONFIG DC PWR MOD 2.5V(1.5-3.6V)
Advanced Energy
36
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿7,080.47000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานโมดูลเอาต์พุต DC12.5V (1.5 ~ 3.6V)50A125 Wเปิด/ปิดระยะไกล, ตรวจจับจากระยะไกล, ปรับโดยผู้ใช้ได้--
แสดง
ของ 121

โมดูลอุปกรณ์จ่ายไฟ AC DC ตั้งค่าได้


โมดูลจ่ายไฟแบบกำหนดค่าได้ของ AC-DC คือส่วนของแผงวงจรของอุปกรณ์ที่กำหนดค่าได้ซึ่งแปลงอินพุตกระแสสลับเป็นเอาต์พุตกระแสตรงที่มีแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 2.5 V ถึง 48 V กระแสตั้งแต่ 2.5 A ถึง 53 A และกำลังสูงสุดที่ 33 วัตต์ ถึง 600 วัตต์