แสดง
ของ 2,259
เปรียบเทียบ
Mfr Part #
จำนวนที่มีอยู่
ราคา
ชุด
บรรจุภัณฑ์
สถานะผลิตภัณฑ์
ประเภท
โครงร่างหน้าสัมผัส, ปกติ
รหัสชั้น
290
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿2,868.08000
กล่อง
กล่อง
ทำงานชุดประกอบซ็อกเก็ตP3A
8MQ2M2022SA
8MQ2M2022SN
MQUICK MODULE, SEALED, WITH FEMA
Souriau-Sunbank by Eaton
133
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿2,663.40000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานชุดประกอบซ็อกเก็ต22DN
8MQ2M1220BA
8MQ2M1220BN
MQUICK MODULE, SEALED, WITH MALE
Souriau-Sunbank by Eaton
234
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿1,044.96000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานชุดประกอบซ็อกเก็ต20N
8MQ2M1220BA
8MQ2M1220BA
MQUICK MODULE, UNSEALED, WITH MA
Souriau-Sunbank by Eaton
130
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿1,044.96000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานชุดประกอบซ็อกเก็ต20A
8MQ2M2022BA
8MQ2M2022BN
MQUICK MODULE, SEALED, WITH MALE
Souriau-Sunbank by Eaton
1,237
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿1,117.33000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานชุดประกอบซ็อกเก็ต22DN
8MQ2M2022BA
8MQ2M2022BA
MQUICK MODULE, UNSEALED, WITH MA
Souriau-Sunbank by Eaton
600
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿1,121.35000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานชุดประกอบซ็อกเก็ต22DA
8MQ2M2022BA
8MQ2M2022BB
MQUICK MODULE, UNSEALED, WITH MA
Souriau-Sunbank by Eaton
900
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿1,122.09000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานชุดประกอบซ็อกเก็ต22DB
8MQ2M2022BA
8MQ2M2022BD
MQUICK MODULE, UNSEALED, WITH MA
Souriau-Sunbank by Eaton
300
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿1,122.09000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานชุดประกอบซ็อกเก็ต22DD
8MQ2M2022BA
8MQ2M2022BC
MQUICK MODULE, UNSEALED, WITH MA
Souriau-Sunbank by Eaton
300
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿1,122.09000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานชุดประกอบซ็อกเก็ต22DC
8MQ2M0000ANE
8MQ2M0000ANE
MQUICK DUMMY MODULE, SEALED, WIT
Souriau-Sunbank by Eaton
130
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿1,152.06000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานชุดประกอบขา-N
8MQ2M2022AA
8MQ2M2022AD
MQUICK MODULE, SEALED, WITH MALE
Souriau-Sunbank by Eaton
300
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿1,153.52000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานชุดประกอบขา22DD
8MQ2M2022AA
8MQ2M2022AN
MQUICK MODULE, SEALED, WITH MALE
Souriau-Sunbank by Eaton
1,000
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿1,159.00000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานชุดประกอบขา22DN
8MQ2M2022AA
8MQ2M2022AA
MQUICK MODULE, UNSEALED, WITH MA
Souriau-Sunbank by Eaton
600
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿1,159.00000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานชุดประกอบขา22DA
8MQ2M2022AA
8MQ2M2022AB
MQUICK MODULE, SEALED, WITH MALE
Souriau-Sunbank by Eaton
600
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿1,159.00000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานชุดประกอบขา22DB
8MQ2M2022AA
8MQ2M2022AC
MQUICK MODULE, SEALED, WITH MALE
Souriau-Sunbank by Eaton
300
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿1,160.83000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานชุดประกอบขา22DC
8MQ2M0816BA
8MQ2M0816BN
MQUICK MODULE, UNSEALED, WITH FE
Souriau-Sunbank by Eaton
150
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿1,217.85000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานชุดประกอบซ็อกเก็ต16N
8MQ2M1220AA
8MQ2M1220AN
MQUICK MODULE, SEALED, WITH MALE
Souriau-Sunbank by Eaton
237
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿1,233.93000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานชุดประกอบขา20N
8MQ2M1220AA
8MQ2M1220AA
MQUICK MODULE, SEALED, WITH MALE
Souriau-Sunbank by Eaton
130
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿1,237.58000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานชุดประกอบขา20A
8MQ2M1220AA
8MQ2M1220AB
MQUICK MODULE, UNSEALED, WITH MA
Souriau-Sunbank by Eaton
130
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿1,238.31000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานชุดประกอบขา20B
8MQ2M0412BAE
8MQ2M0412BNE
MQUICK MODULE, SEALED, WITHOUT C
Souriau-Sunbank by Eaton
250
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿1,283.27000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานชุดประกอบซ็อกเก็ต12N
8MQ2M0412BAE
8MQ2M0412BBE
MQUICK MODULE, UNSEALED, WITH FE
Souriau-Sunbank by Eaton
125
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿1,283.27000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานชุดประกอบซ็อกเก็ต12B
8MQ2M0412BAE
8MQ2M0412BAE
MQUICK MODULE, SEALED, WITH FEMA
Souriau-Sunbank by Eaton
125
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿1,283.27000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานชุดประกอบซ็อกเก็ต12A
8MQ2M1220BAE
8MQ2M1220BNE
MQUICK MODULE, SEALED, WITH MALE
Souriau-Sunbank by Eaton
250
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿1,299.72000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานชุดประกอบซ็อกเก็ต20N
8MQ2M1220BAE
8MQ2M1220BBE
MQUICK MODULE, UNSEALED, WITH MA
Souriau-Sunbank by Eaton
130
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿1,299.72000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานชุดประกอบซ็อกเก็ต20B
8MQ2M1220BAE
8MQ2M1220BAE
MQUICK MODULE, UNSEALED, WITH MA
Souriau-Sunbank by Eaton
130
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿1,299.72000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานชุดประกอบซ็อกเก็ต20A
แสดง
ของ 2,259

ส่วนแทรก ARINC


ARINC คอนเน็กเตอร์เป็นไปตามมาตรฐานที่พัฒนาโดย Aeronautical Radio Incorporated สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการบินและการใช้งานที่คล้ายคลึงกันซึ่งต้องการระบบเชื่อมต่อระหว่างกันที่มีความน่าเชื่อถือสูง เพื่อให้สามารถทดแทนอุปกรณ์ที่ชำรุดในสนามได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นแบบโมดูลาร์หรือกำหนดลักษณะได้ ซึ่งช่วยให้การกำหนดค่าต่าง ๆ ของหน้าสัมผัสทางไฟฟ้าและใยแก้วนำแสงถูกประกอบเป็นเฟรมมาตรฐาน เพื่อสร้างคอนเนคเตอร์ที่เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะ