แสดง
ของ 73
เปรียบเทียบ
Mfr Part #
จำนวนที่มีอยู่
ราคา
ชุด
บรรจุภัณฑ์
สถานะผลิตภัณฑ์
ประเภท
ขนาด / มิติ
หน้าสัมผัส
วัสดุ
VME64-M
VME64-M
CARD EXTENDERS VME
Vector Electronics
3
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿51,488.11000
กล่อง
-
กล่อง
ทำงานVME11.750" x 9.187" (298.00mm x 233.35mm)-FR4 กระจกอีพ็อกซี่
5
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿6,452.80000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงานVME9.200" x 9.900" (233.68mm x 251.46mm)--
2000-EXTM-LF
2000-EXTM-LF
CARD EXTENDERS PCI
Twin Industries
6
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿16,960.40000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงานPCI---
UEB220-6U
UEB220-6U
CARD EXTENDERS 96 PINS CONTACTS
Vector Electronics
3
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿17,903.21000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงาน--96 ขาFR4 กระจกอีพ็อกซี่
VMEE-M
VMEE-M
CARD EXTENDR 96 PIN CT VME
Vector Electronics
3
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿26,680.41000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงานVME11.750" x 9.187" (298.00mm x 233.35mm)96 ขาFR4 กระจกอีพ็อกซี่
8196-EXT-LF
8196-EXT-LF
CARD EXTENDERS VME
Twin Industries
5
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿3,836.80000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงานVME6.300" x 3.900" (160.00mm x 100.00mm)--
VME64J1J2
VME64J1J2
CARD EXTENDERS 160 PINS CT VME
Vector Electronics
2
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿36,026.16000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงานVME11.75" L x 9.19" W (298.5mm x 233.4mm)160 ขาFR4 กระจกอีพ็อกซี่
0
มีอยู่ในสต็อค
ตรวจสอบเวลาส่งสินค้า
1 : ฿31,059.24000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงานPCI---
CARD EXTENDERS 22 ES CT GEN PURP
3690
CARD EXTENDERS 22 ES CT GEN PURP
Vector Electronics
5
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿1,582.16000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานจุดประสงค์ทั่วไป6.500" x 4.500" (165.10mm x 114.30mm)22 แต่ละด้าน, 0.156" (3.96mm) ศูนย์กลางFR4 กระจกอีพ็อกซี่
3690-16
3690-16
CARD EXTENDERS 28 ES CT GEN PURP
Vector Electronics
3
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿1,692.38000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานจุดประสงค์ทั่วไป6.500" x 4.500" (165.10mm x 114.30mm)28 แต่ละด้าน, 0.125" (3.18mm) ศูนย์กลางFR4 กระจกอีพ็อกซี่
3690-6
3690-6
CARD EXTENDERS 22 ES CT GEN PURP
Vector Electronics
1
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿1,907.94000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานจุดประสงค์ทั่วไป11.000" x 4.500" (279.40mm x 114.30mm)22 แต่ละด้าน, 0.156" (3.96mm) ศูนย์กลางFR4 กระจกอีพ็อกซี่
3690-12
3690-12
CARD EXTENDERS 50 ES CT GEN PURP
Vector Electronics
3
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿2,711.92000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานจุดประสงค์ทั่วไป-50 แต่ละด้าน, 0.125" (3.18mm) ศูนย์กลางFR4 กระจกอีพ็อกซี่
4625-3
4625-3
CARD EXTENDER KIT PCMCIA ADAPTER
Vector Electronics
1
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿4,930.64000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงาน-6.000" x 4.500" (152.40mm x 114.30mm)--
VMEEJ1
VMEEJ1
CARD EXTENDER 96 PIN CT VME
Vector Electronics
1
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿10,164.03000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงานVME11.750" x 3.937" (298.00mm x 100.00mm)96 ขาFR4 กระจกอีพ็อกซี่
UEB220-3U
UEB220-3U
CARD EXTENDERS 96 PINS CONTACTS
Vector Electronics
1
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿11,470.64000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงาน--96 ขาFR4 กระจกอีพ็อกซี่
3690-26
3690-26
CARD EXTND 18/31 ES CT IBM ATISA
Vector Electronics
2
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿2,711.92000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานIBM AT-ISA-18/31 แต่ละด้าน, 0.1" (2.54mm) ศูนย์กลางFR4 กระจกอีพ็อกซี่
3690-3
3690-3
CARD EXTENDERS 22 ES CT GEN PURP
Vector Electronics
2
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿2,774.36000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงานจุดประสงค์ทั่วไป9.00" L x 4.50" W (228.6mm x 114.3mm)22 แต่ละด้าน, 0.156" (3.96mm) ศูนย์กลางFR4 กระจกอีพ็อกซี่
EXTENDER CARD 3690 W/O CONN AVX
3690-1
EXTENDER CARD 3690 W/O CONN AVX
Vector Electronics
0
มีอยู่ในสต็อค
ตรวจสอบเวลาส่งสินค้า
1 : ฿1,111.97000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงาน----
CARD EXTENDERS BLANK
EB220-3U
CARD EXTENDERS BLANK
Vector Electronics
0
มีอยู่ในสต็อค
ตรวจสอบเวลาส่งสินค้า
1 : ฿1,156.62000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงาน----
CARD EXTENDERS 28 PER SIDE CT GP
3690-17
CARD EXTENDERS 28 PER SIDE CT GP
Vector Electronics
0
มีอยู่ในสต็อค
ตรวจสอบเวลาส่งสินค้า
1 : ฿2,380.56000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงานจุดประสงค์ทั่วไป4.25" L x 4.5" W (108mm x 114.3mm)28 หน้าสัมผัสต่อด้านบน 0.125" ศูนย์กลางFR4 กระจกอีพ็อกซี่
3690-2
3690-2
CARD EXTENDERS 36 ES CT GEN PURP
Vector Electronics
0
มีอยู่ในสต็อค
ตรวจสอบเวลาส่งสินค้า
1 : ฿2,526.36000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานจุดประสงค์ทั่วไป11.000" x 4.500" (279.40mm x 114.30mm)36 แต่ละด้าน, 0.1" (2.54mm) ศูนย์กลางFR4 กระจกอีพ็อกซี่
3690-22
3690-22
CARD EXTENDER 31 ES CT IBM PC XT
Vector Electronics
0
มีอยู่ในสต็อค
ตรวจสอบเวลาส่งสินค้า
1 : ฿2,714.36000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานIBM PC, XT5.700" x 3.200" (144.70mm x 81.280mm)31 แต่ละด้าน, 0.1" (2.54mm) ศูนย์กลางFR4 กระจกอีพ็อกซี่
CARD EXTENDR 30/43 ES CT GEN PUR
3690-18#
CARD EXTENDR 30/43 ES CT GEN PUR
Vector Electronics
0
มีอยู่ในสต็อค
ตรวจสอบเวลาส่งสินค้า
1 : ฿2,746.80000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงานจุดประสงค์ทั่วไป7.65" L x 12.0" W (194.3mm x 304.8mm)30/43 แต่ละด้าน, 0.1"/0.156" (2.54mm/3.96mm) ศูนย์กลางFR4 กระจกอีพ็อกซี่
3690-18
3690-18
CARD EXTEND 30/43 ES CT MULTIBUS
Vector Electronics
0
มีอยู่ในสต็อค
ตรวจสอบเวลาส่งสินค้า
1 : ฿4,082.01000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานMultiBus7.650" x 12.000" (190.50mm x 304.80mm)30/43 แต่ละด้าน, 0.1"/0.156" (2.54mm/3.96mm) ศูนย์กลางFR4 กระจกอีพ็อกซี่
CARD EXTENDERS IBM AT-ISA
3690-26-1
CARD EXTENDERS IBM AT-ISA
Vector Electronics
0
มีอยู่ในสต็อค
ตรวจสอบเวลาส่งสินค้า
1 : ฿7,319.22000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานIBM AT-ISA--FR4 กระจกอีพ็อกซี่
แสดง
ของ 73

อุปกรณ์ขยายการ์ด


ตัวขยายการ์ดคือบอร์ดที่มีขั้วต่อขอบการ์ดหรือแผ่นสัมผัสที่ด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้านของการ์ด บอร์ดเหล่านี้สามารถติดตั้งส่วนประกอบและคอนเนคเตอร์เพื่อวัตถุประสงค์ในการออกแบบและทดสอบได้