แสดง
ของ 3,101
เปรียบเทียบ
Mfr Part #
จำนวนที่มีอยู่
ราคา
ชุด
บรรจุภัณฑ์
สถานะผลิตภัณฑ์
การเชื่อมต่อด้านโปรเซส
การเชื่อมต่อด้านการควบคุม
ข้อมูลจำเพาะ
จำนวนของตำแหน่ง
ความยาว
สำหรับใช้ร่วมกับ/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
311
มีอยู่ในสต็อค
127
โรงงาน
1 : ฿3,627.52000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานสายตัวนำคอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยมอินพุต, เอาต์พุต (I/O)103.28' (1.00m)Panasonic FP ซีรี่ส์
2288998
2288998
CABLE ASSEMBLY INTERFACE 3.28'
Phoenix Contact
25
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿3,291.28000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานคอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยมคอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยมอินเตอร์เฟซ40, 403.28' (1.00m)Phoenix Contact Varioface ซีรี่ส์
2289081
2289081
CABLE ASSEMBLY INTERFACE 4.9'
Phoenix Contact
26
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿3,365.22000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานคอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยมคอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยมอินเตอร์เฟซ50, 504.92' (1.50m)Phoenix Contact Varioface ซีรี่ส์
CP1W-CN811
CP1W-CN811
CABLE ASSEMBLY EXTENSION 2.62'
Omron Automation and Safety
62
มีอยู่ในสต็อค
217
โรงงาน
1 : ฿4,816.93000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานคอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยมคอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยมส่วนขยาย-2.62' (800.00mm)Omron CP1W ซีรี่ส์
AFC8503
AFC8503
CABLE ASSEMBLY INTERFACE 9.84'
Panasonic Industrial Automation Sales
118
มีอยู่ในสต็อค
164
โรงงาน
1 : ฿4,394.88000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานD-Sub คอนเนคเตอร์คอนเนคเตอร์กลมอินเตอร์เฟซ9, 59.84' (3.00m)Panasonic FP ซีรี่ส์
13
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿3,719.25000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานคอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยมสายตัวนำอินพุต, เอาต์พุต (I/O)403.28' (1.00m)Panasonic FP ซีรี่ส์
2305305
2305305
CABLE ASSEMBLY INTERFACE 3.28'
Phoenix Contact
14
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿2,448.23000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานคอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยมปลอกตัวนำเฉพาะตัวอินเตอร์เฟซ20, 203.28' (1.00m)Phoenix Contact Varioface ซีรี่ส์
2320490
2320490
CABLE ASSY COMMUNICATIONS 6.56'
Phoenix Contact
11
มีอยู่ในสต็อค
203
โรงงาน
1 : ฿2,843.42000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงานD-Sub คอนเนคเตอร์คอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยมการสื่อสาร96.56' (2.00m)-
2289078
2289078
CABLE ASSEMBLY INTERFACE 3.28'
Phoenix Contact
6
มีอยู่ในสต็อค
17
โรงงาน
1 : ฿3,421.73000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานคอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยมคอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยมอินเตอร์เฟซ50, 503.28' (1.00m)Phoenix Contact Varioface ซีรี่ส์
7
มีอยู่ในสต็อค
8
โรงงาน
1 : ฿16,324.19000
ถุง
ถุง
ทำงาน-----Omron CS1 ซีรี่ส์
2288985
2288985
CABLE ASSEMBLY INTERFACE 1.64'
Phoenix Contact
4
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿2,885.97000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานคอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยมคอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยมอินเตอร์เฟซ40, 401.64' (500.00mm)Phoenix Contact Varioface ซีรี่ส์
XW2Z Series
XW2Z-100K
CABLE ASSEMBLY INTERFACE 3.28'
Omron Automation and Safety
3
มีอยู่ในสต็อค
80
โรงงาน
1 : ฿3,448.59000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานคอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยมคอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยมอินเตอร์เฟซ-3.28' (1.00m)Omron CS1 ซีรี่ส์
2289117
2289117
CABLE ASSEMBLY INTERFACE 9.84'
Phoenix Contact
22
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿4,112.00000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานคอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยมคอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยมอินเตอร์เฟซ50, 509.84' (3.00m)Phoenix Contact Varioface ซีรี่ส์
8
มีอยู่ในสต็อค
3
โรงงาน
1 : ฿4,743.68000
กล่อง
-
กล่อง
ทำงาน-----Panasonic Minas A4, Minas A5 ซีรี่ส์
AFP85100
AFP85100
CABLE ASSEMBLY INTERFACE 1.64'
Panasonic Industrial Automation Sales
10
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿5,441.28000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานคอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยมคอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยมอินเตอร์เฟซ40, 401.64' (500.00mm)Panasonic FP ซีรี่ส์
XW2Z-100J-B34
XW2Z-100J-B34
CABLE ASSEMBLY INTERFACE 3.28'
Omron Automation and Safety
3
มีอยู่ในสต็อค
51
โรงงาน
1 : ฿6,014.36000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานD-Sub คอนเนคเตอร์คอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยมอินเตอร์เฟซ-3.28' (1.00m)Omron CS1 ซีรี่ส์
23xxyyz Series
2304199
CABLE ASSEMBLY INTERFACE 6.56'
Phoenix Contact
2
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿6,504.42000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงานคอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยม (4)Fujitsu คอนเนคเตอร์อินเตอร์เฟซ14, 406.56' (2.00m)Omron C200H, CJ1, CQM1, CS1 ซีรี่ส์
XW2Z Series
XW2Z-200S-V
CABLE ASSEMBLY INTERFACE 6.56'
Omron Automation and Safety
3
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿6,534.42000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานD-Sub คอนเนคเตอร์D-Sub คอนเนคเตอร์อินเตอร์เฟซ9, 96.56' (2.00m)Omron CS1 ซีรี่ส์
XW2Z-300D
XW2Z-300D
CABLE ASSEMBLY INTERFACE 9.84'
Omron Automation and Safety
3
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿6,534.42000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานคอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยม (2)คอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยมอินเตอร์เฟซ-9.84' (3.00m)Omron CS1 ซีรี่ส์
XW2Z-200F
XW2Z-500F
CABLE ASSEMBLY INTERFACE 16.4'
Omron Automation and Safety
3
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿6,534.42000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานสายตัวนำคอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยมอินเตอร์เฟซ-16.40' (5.00m)Omron CS1 ซีรี่ส์
XW2Z-100J-A11
XW2Z-100J-A11
CABLE ASSEMBLY INTERFACE 3.28'
Omron Automation and Safety
3
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿7,022.39000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานคอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยมคอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยมอินเตอร์เฟซ-3.28' (1.00m)Omron CS1 ซีรี่ส์
XW2Z Series
XW2Z-100J-B25
CABLE ASSEMBLY INTERFACE 3.28'
Omron Automation and Safety
3
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿11,299.03000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานD-Sub คอนเนคเตอร์คอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยมอินเตอร์เฟซ-3.28' (1.00m)Omron CS1 ซีรี่ส์
CPM2C Series
CPM2C-CN111
CABLE ASSY COMM RS-232C 0.492'
Omron Automation and Safety
2
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿15,387.66000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานคอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยมคอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยม (2)การสื่อสาร, RS-232C-0.492' (150.00mm)Omron CPM2C ซีรี่ส์
2
มีอยู่ในสต็อค
1
โรงงาน
1 : ฿3,274.19000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานคอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยมคอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยมอินพุต, เอาต์พุต (I/O)-6.56' (2.00m)Omron CS1 ซีรี่ส์
XW2Z-xxxJ-A1
XW2Z-100J-A1
CABLE ASSEMBLY INTERFACE 3.28'
Omron Automation and Safety
2
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿4,038.06000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานคอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยมคอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยมอินเตอร์เฟซ-3.28' (1.00m)Omron CS1 ซีรี่ส์
แสดง
ของ 3,101

อุปกรณ์ประกอบสาย


ชุดสายเคเบิลคอนโทรลเลอร์ออกแบบมาเพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์ควบคุมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกสำหรับการสื่อสาร อินพุต/เอาต์พุต การเชื่อมต่อ การตั้งโปรแกรม และการเชื่อมต่อสายไฟ สามารถเลือกได้ตามประเภทของคอนเนคเตอร์ฝั่งกระบวนการและฝั่งควบคุม จำนวนตำแหน่งคอนเน็กเตอร์ ความยาวของสายเคเบิล และผลิตภัณฑ์เฉพาะที่ใช้สายเคเบิล