แสดง
ของ 17
เปรียบเทียบ
Mfr Part #
จำนวนที่มีอยู่
ราคา
ชุด
บรรจุภัณฑ์
สถานะผลิตภัณฑ์
ช่วงความถี่
ประเภท
อัตรากระแสไฟฟ้า (Amps)
ET (โวลต์-เวลา)
อัตราส่วนรอบ - หลัก:รอง
อัตราส่วนกระแสไฟฟ้า
ความต้านทานไฟฟ้า DC (DCR)
อัตรา
ประเภทการติดตั้ง
ขนาด / มิติ
ความสูง - ที่ติดตั้ง (สูงสุด)
รูปแบบส่วนปลาย
MR-C-01B
MR/C-01B
CURR SENSE XFMR TH
KEMET
878
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿206.14000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน60Hzไม่ล่วงล้ำ (แกนแข็ง)----30Ohm-ทรูโฮล0.748" L x 0.689" W (19.00mm x 17.50mm)0.311" (7.90mm)PC ขา
CT Series
CT-05
CURR SENSE XFMR 500:1 10A TH
KEMET
1,112
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿273.11000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน50/60Hzไม่ล่วงล้ำ (แกนแข็ง)10 A-1900-01-191900-01-19--ทรูโฮล0.689" L x 0.689" W (17.50mm x 17.50mm)0.394" (10.00mm)PC ขา
CT-07
CT-07-100
CURR SENSE XFMR 1000:1 10A TH
KEMET
114
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿361.01000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน50/60Hzไม่ล่วงล้ำ (แกนแข็ง)10 A-1900-02-091900-02-09--ทรูโฮล0.748" L x 0.394" W (19.00mm x 10.00mm)0.795" (20.20mm)PC ขา
MR-x
MR-4
CURR SENSE XFMR 10A CHAS MNT
KEMET
399
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿769.45000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน50/60Hzไม่ล่วงล้ำ (แกนแข็ง)10 A---30Ohm-ติดตั้งบนแชสซี1.358" L x 1.260" W (34.50mm x 32.00mm)0.425" (10.80mm)สายตัวนำ
C/CT-2524
C/CT-2524
CURR SENSE XFMR 250A CHAS MNT
KEMET
10
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿1,689.59000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน50Hz ~ 60Hzไม่ล่วงล้ำ (แกนแยก)250 A--1900-03-23--ติดตั้งบนแชสซี2.276" L x 1.220" W (57.80mm x 31.00mm)2.161" (54.90mm)สายตัวนำพร้อมคอนเนคเตอร์
C-CT-0306
C/CT-0306
CURR SENSE XFMR 30A CHAS MNT
KEMET
0
มีอยู่ในสต็อค
ตรวจสอบเวลาส่งสินค้า
1 : ฿537.15000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน50Hz ~ 60Hzไม่ล่วงล้ำ (แกนแยก)30 A-----ติดตั้งบนแชสซี1.134" L x 0.764" W (28.80mm x 19.40mm)1.114" (28.30mm)สายตัวนำพร้อมคอนเนคเตอร์
C CT-0810
C/CT-0810
CURR SENSE XFMR 3000:1 80A CHAS
KEMET
0
มีอยู่ในสต็อค
ตรวจสอบเวลาส่งสินค้า
1 : ฿760.04000
กล่อง
กล่อง
ทำงาน50Hz ~ 60Hzไม่ล่วงล้ำ (แกนแยก)80 A-1900-05-041900-05-04--ติดตั้งบนแชสซี0.078" L x 0.050" W (35.30mm x 22.90mm)0.827" (37.50mm)สายตัวนำพร้อมคอนเนคเตอร์
MR-x
MR-1
CURR SENSE XFMR 10A CHAS MNT
KEMET
63
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿456.58000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน50/60Hzไม่ล่วงล้ำ (แกนแข็ง)10 A---30Ohm-ติดตั้งบนแชสซี0.882" L x 0.760" W (22.40mm x 19.30mm)0.327" (8.30mm)สายตัวนำ
MR-C-01B
MR/C-01
CURR SENSE XFMR 15A TH
KEMET
9
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿186.96000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน-ล่วงล้ำ15 A---30Ohm-ทรูโฮล0.748" L x 0.689" W (19.00mm x 17.50mm)0.264" (6.70mm)PC ขา
CT Series
CT-06-100
CURR SENSE XFMR 1000:1 10A TH
KEMET
6
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿343.57000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน50/60Hzไม่ล่วงล้ำ (แกนแข็ง)10 A-1900-02-091900-02-09--ทรูโฮล0.709" L x 0.280" W (18.00mm x 7.10mm)0.882" (22.40mm)สายตัวนำ
CT Series
CT-06-50
CURR SENSE XFMR 500:1 10A TH
KEMET
0
มีอยู่ในสต็อค
ตรวจสอบเวลาส่งสินค้า
1 : ฿343.57000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน50/60Hzไม่ล่วงล้ำ (แกนแข็ง)10 A-1900-01-191900-01-19--ทรูโฮล0.709" L x 0.280" W (18.00mm x 7.10mm)0.494" (22.40mm)สายตัวนำ
C/CT-1216
C/CT-1216
CURR SENSE XFMR 120A CHAS MNT
KEMET
0
มีอยู่ในสต็อค
ตรวจสอบเวลาส่งสินค้า
1 : ฿739.80000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน50/60Hzไม่ล่วงล้ำ (แกนแยก)120 A-1900-05-041900-05-04--ติดตั้งบนแชสซี1.445" L x 0.906" W (36.70mm x 23.00mm)1.693" (43.00mm)สายตัวนำพร้อมคอนเนคเตอร์
CT-06-75
CT-06-75
CURR SENSE XFMR TH
KEMET
0
มีอยู่ในสต็อค
ตรวจสอบเวลาส่งสินค้า
1 : ฿309.04000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน-ไม่ล่วงล้ำ (แกนแข็ง)------ทรูโฮล0.709" L x 0.280" W (18.00mm x 7.10mm)0.494" (22.40mm)PC ขา
MR-x
MR-2
CURR SENSE XFMR 10A CHAS MNT
KEMET
0
มีอยู่ในสต็อค
ตรวจสอบเวลาส่งสินค้า
1 : ฿464.95000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน50/60Hzไม่ล่วงล้ำ (แกนแข็ง)10 A---30Ohm-ติดตั้งบนแชสซี0.972" L x 0.858" W (24.70mm x 21.80mm)0.327" (8.30mm)สายตัวนำ
MR-x
MR-3
CURR SENSE XFMR 10A CHAS MNT
KEMET
0
มีอยู่ในสต็อค
ตรวจสอบเวลาส่งสินค้า
1 : ฿634.12000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน50/60Hzไม่ล่วงล้ำ (แกนแข็ง)10 A---30Ohm-ติดตั้งบนแชสซี1.201" L x 1.102" W (30.50mm x 28.00mm)0.413" (10.50mm)สายตัวนำ
CT-07
CT-07-50
CURR SENSE XFMR 500:1 10A TH
KEMET
0
มีอยู่ในสต็อค
ตรวจสอบเวลาส่งสินค้า
1 : ฿361.01000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน50/60Hzไม่ล่วงล้ำ (แกนแข็ง)10 A-1900-01-191900-01-19--ทรูโฮล0.748" L x 0.394" W (19.00mm x 10.00mm)0.795" (20.20mm)PC ขา
MR Series
MR-1-P5
CURR SENSE XFMR 10A TH
KEMET
0
มีอยู่ในสต็อค
ตรวจสอบเวลาส่งสินค้า
1 : ฿361.01000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน50/60Hzไม่ล่วงล้ำ (แกนแข็ง)10 A---25Ohm-ทรูโฮล0.858" L x 0.760" W (21.80mm x 19.30mm)0.335" (8.50mm)PC ขา
แสดง
ของ 17

หม้อแปลงตรวจจับกระแสไฟฟ้า


หม้อแปลงตรวจจับกระแสไฟฟ้าได้รับการออกแบบมาเพื่อตรวจจับและวัดการไหลของกระแสในตัวนำแยกหรือขดลวดปฐมภูมิ และสร้างกระแสสลับตามสัดส่วนในขดลวดทุติยภูมิ ช่วงความถี่คือ 2 Hz ถึง 1 MHz โดยมีพิกัดกระแส 125 mA ถึง 4000 A ทั้งสามประเภทคือ ล่วงล้ำ, ไม่ล่วงล้ำ (แกนแข็ง) และ ไม่ล่วงล้ำ (แกนแยก)