แสดง
ของ 963
เปรียบเทียบ
Mfr Part #
จำนวนที่มีอยู่
ราคา
ชุด
บรรจุภัณฑ์
สถานะผลิตภัณฑ์
ฟังก์ชั่น
ประเภท
การเชื่อมต่อบัส
การเชื่อมต่อด้านหน้า
จำนวนอินพุตและประเภท
ช่วงอินพุต
ความละเอียดอินพุต
จำนวนของเอาต์พุตและประเภท
ช่วงเอาต์พุต
ความละเอียดเอาต์พุต
ช่องสองทิศทาง
ตัวนับ/ตัวจับเวลา
อัตราการสุ่มตัวอย่าง (ต่อ Second)
779205-01
779205-01
DAQ DEVICE DIGITAL I/O USB 2.0
NI
109
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿7,130.52000
กล่อง
-
กล่อง
ทำงานดิจิตอล I/ODAQ อุปกรณ์USB 2.0--±5V--0 ~ 5V-24--
192317-50
192317-50
DAQ DEVICE DIGITAL I/O USB 2.0
NI
56
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿7,798.47000
กล่อง
-
กล่อง
ทำงานดิจิตอล I/ODAQ อุปกรณ์USB 2.0คอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยม--0.3V ~ 5.8V--0.4 ~ 5V-241-
782602-01
782602-01
DAQ DEVICE MULTIFUNC I/O USB 2.0
NI
28
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿11,871.76000
กล่อง
-
กล่อง
ทำงานI/O แบบมัลติฟังก์ชั่นDAQ อุปกรณ์USB 2.0ขั้วต่อประเภทสกรูขันยึด8 - อนาล็อก (ซิงเกิ้ลเอนด์)±10V12 ดอกสว่าน4 - ดิจิตอล--4110k
782605-01
782605-01
DAQ DEVICE MULTIFUNC I/O USB 2.0
NI
79
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿12,883.63000
กล่อง
-
กล่อง
ทำงานI/O แบบมัลติฟังก์ชั่นDAQ อุปกรณ์USB 2.0-8 - อนาล็อก±10V14 ดอกสว่าน2 - อนาล็อก±10V14 ดอกสว่าน13120k
782602-01
782604-01
DAQ DEVICE MULTIFUNC I/O USB 2.0
NI
259
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿14,951.31000
กล่อง
-
กล่อง
ทำงานI/O แบบมัลติฟังก์ชั่นDAQ อุปกรณ์USB 2.0ขั้วต่อประเภทสกรูขันยึด8 - อนาล็อก±10V14 ดอกสว่าน2 - อนาล็อก±10V14 ดอกสว่าน13120k
783906-01
783906-01
DAQ DEVICE DIGITAL OUTPUT
NI
118
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿16,541.14000
กล่อง
กล่อง
ทำงานดิจิตอลเอาต์พุตDAQ อุปกรณ์-----4 - ดิจิตอล-----
782999-01
782999-01
DAQ DEVICE DIGITAL OUTPUT
NI
31
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿16,541.14000
กล่อง
กล่อง
ทำงานดิจิตอลเอาต์พุตDAQ อุปกรณ์-----4 - ดิจิตอล60V----
193132-02
193132-02
DAQ DEVICE MULTIFUNC I/O USB 2.0
NI
81
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿20,117.39000
กล่อง
-
กล่อง
ทำงานI/O แบบมัลติฟังก์ชั่นDAQ อุปกรณ์USB 2.0ขั้วต่อประเภทสกรูขันยึด8 - อนาล็อก±10V12 ดอกสว่าน2 - อนาล็อก-12 ดอกสว่าน12110k
779051-01
779051-01
DAQ DEVICE MULTIFUNC I/O USB 2.0
NI
64
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿20,117.39000
กล่อง
-
กล่อง
ทำงานI/O แบบมัลติฟังก์ชั่นDAQ อุปกรณ์USB 2.0ขั้วต่อประเภทสกรูขันยึด8 - อนาล็อก±10V12 ดอกสว่าน2 - อนาล็อก-12 ดอกสว่าน12110k
779640-01
779640-01
DAQ DEVICE DIGITAL I/O USB 2.0
NI
273
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿24,786.77000
กล่อง
-
กล่อง
ทำงานดิจิตอล I/ODAQ อุปกรณ์USB 2.0ขั้วต่อประเภทสกรูขันยึด8 - ดิจิตอล±60V-8 - ดิจิตอล0 ~ 60V----
782606-01
782606-01
DAQ DEVICE MULTIFUNC I/O USB 2.0
NI
35
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿28,713.91000
กล่อง
-
กล่อง
ทำงานI/O แบบมัลติฟังก์ชั่นDAQ อุปกรณ์USB 2.0ขั้วต่อประเภทสกรูขันยึด8 - อนาล็อก±10V16 ดอกสว่าน2 - อนาล็อก±10V16 ดอกสว่าน13150k
784788-01
784788-01
DAQ DEVICE DIGITAL INPUT
NI
43
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿29,818.56000
กล่อง
กล่อง
ทำงานอุณหภูมิDAQ อุปกรณ์--4 - ดิจิตอล--------
779600-01
779600-01
DAQ DEVICE DIGITAL OUTPUT
NI
57
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿32,459.33000
กล่อง
กล่อง
ทำงานดิจิตอลเอาต์พุตDAQ อุปกรณ์-----8 - ดิจิตอล-----
779012-01
779012-01
DAQ DEVICE ANALOG OUTPUT
NI
31
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿33,209.25000
กล่อง
กล่อง
ทำงานเอาต์พุตอนาล็อกDAQ อุปกรณ์-----4 - อนาล็อก±10V----
779139-01
779139-01
DAQ DEVICE DIGITAL INPUT
NI
80
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿33,659.90000
กล่อง
กล่อง
ทำงานดิจิตอลอินพุตDAQ อุปกรณ์--32 - ดิจิตอล24V-------
779001-01
779001-01
DAQ DEVICE ANALOG INPUT PCIE
NI
26
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿34,572.01000
กล่อง
กล่อง
ทำงานอินพุตอนาล็อกDAQ อุปกรณ์PCIe-4 - อนาล็อก--------
779140-01
779140-01
DAQ DEVICE DIGITAL OUTPUT
NI
73
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿35,244.50000
กล่อง
กล่อง
ทำงานดิจิตอลเอาต์พุตDAQ อุปกรณ์-----32 - ดิจิตอล6 ~ 36V----
782580-01
782580-01
DAQ DEVICE MULTIFUNCTION I/O
NI
26
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿36,396.93000
กล่อง
กล่อง
ทำงานI/O แบบมัลติฟังก์ชั่นDAQ อุปกรณ์-D-Sub8 - อนาล็อก0 ~ 5V12 ดอกสว่าน8 - อนาล็อก0 ~ 5V12 ดอกสว่าน--20k
779787-01
779787-01
DAQ DEVICE DIGITAL OUTPUT
NI
65
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿36,588.77000
กล่อง
กล่อง
ทำงานดิจิตอลเอาต์พุตDAQ อุปกรณ์------5V-32--
782606-01
782608-01
DAQ DEVICE MULTIFUNC I/O USB 2.0
NI
38
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿37,260.91000
กล่อง
-
กล่อง
ทำงานI/O แบบมัลติฟังก์ชั่นDAQ อุปกรณ์USB 2.0ขั้วต่อประเภทสกรูขันยึด8 - อนาล็อก±10V16 ดอกสว่าน2 - อนาล็อก±10V16 ดอกสว่าน131100k
783730-01
783730-01
DAQ DEVICE ANALOG INPUT
NI
183
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿38,173.37000
กล่อง
กล่อง
ทำงานอินพุตอนาล็อกDAQ อุปกรณ์--8 - อนาล็อก±10V12 ดอกสว่าน------
779013-01
779013-01
DAQ DEVICE ANALOG INPUT
NI
47
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿38,173.37000
กล่อง
กล่อง
ทำงานอินพุตอนาล็อกDAQ อุปกรณ์--8 - อนาล็อก±10V-------
779517-01
779517-01
DAQ DEVICE DIGITAL OUTPUT
NI
26
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿39,707.39000
กล่อง
กล่อง
ทำงานดิจิตอลเอาต์พุตDAQ อุปกรณ์-----32 - ดิจิตอล0 ~ 60V----
785192-01
785192-01
DAQ DEVICE DIGITAL I/O
NI
183
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿42,398.73000
กล่อง
กล่อง
ทำงานดิจิตอล I/ODAQ อุปกรณ์--32 - ดิจิตอล30V-------
784396-01
784396-01
DAQ DEVICE ANALOG INPUT
NI
51
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿48,449.02000
กล่อง
กล่อง
ทำงานอินพุตอนาล็อกDAQ อุปกรณ์--3 - อนาล็อก±30V-------
แสดง
ของ 963

การได้มาของข้อมูล (Data Acquisition (DAQ))


ระบบ Data Acquisition หรือ DAQ ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์การวัด DAQ และเซ็นเซอร์ที่ใช้ในการสุ่มตัวอย่างสัญญาณที่วัดแรงดัน กระแส อุณหภูมิ แรงดัน และอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถกรองตามฟังก์ชัน ประเภทอุปกรณ์ การเชื่อมต่อบัส จำนวนและประเภทของอินพุตและเอาต์พุต ความละเอียดของอินพุตและเอาต์พุต ช่องสัญญาณสองทิศทาง อัตราการสุ่มตัวอย่างต่อวินาที และอื่น ๆ