แสดง
ของ 259
เปรียบเทียบ
Mfr Part #
จำนวนที่มีอยู่
ราคา
ชุด
บรรจุภัณฑ์
Product Status
ประเภท
สำหรับการวัด
รวม
RH520A
RH520A
HUMIDITY+TEMPERATURE CHART RECOR
FLIR Extech
64
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿7,746.53000
กล่อง
-
กล่อง
ทำงานอุปกรณ์บันทึกข้อมูลความชื้น, อุณหภูมิอะแดปเตอร์, แบตเตอรี่, เคเบิล, หัววัด, ซอฟต์แวร์
SD700
SD700
BAROMETRIC PRESSURE/HUMIDITY/TEM
FLIR Extech
51
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿12,394.67000
กล่อง
-
กล่อง
ทำงานอุปกรณ์บันทึกข้อมูลความชื้น, ความดัน (อากาศ), อุณหภูมิอะแดปเตอร์, แบตเตอรี่, SD การ์ด
TG165-X
TG165-X
TG165-X MSX THERMAL CAMERA
FLIR Extech
67
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿14,755.63000
กล่อง
-
กล่อง
ทำงานกล้องอินฟราเรด, กล้องถ่ายภาพความร้อนอุณหภูมิ (ไม่มีหน้าสัมผัส)แบตเตอรี่
MF100
MF100
MAGNETIC FIELD METER AC/DC
FLIR Extech
72
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿17,042.81000
กล่อง
-
กล่อง
ทำงานชนิดพิเศษสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF), ความถี่ต่ำมาก (ELF)แบตเตอรี่, เคส, ฝา, หัววัด
445702
445702
HYGRO-THERMOMETER CLOCK
FLIR Extech
98
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿1,490.72000
กล่อง
-
กล่อง
ทำงานเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น (เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิ)ความชื้น, อุณหภูมิแบตเตอรี่
RHT10,TH10
RHT10
HUMIDITY AND TEMPERATURE USB DAT
FLIR Extech
63
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿3,834.35000
กล่อง
-
กล่อง
ทำงานอุปกรณ์บันทึกข้อมูลความชื้น, อุณหภูมิแบตเตอรี่, ซอฟต์แวร์
407730
407730
SOUND LEVEL METER DIGITAL
FLIR Extech
0
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿4,047.20000
กล่อง
-
กล่อง
ทำงานอุปกรณ์วัดระดับเสียง/เดซิเบลเสียงแบตเตอรี่
445703
445703
BIG DIGIT HYGRO-THERMOMETER
FLIR Extech
24
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿1,874.38000
กล่อง
-
กล่อง
ทำงานเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น (เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิ)ความชื้น, อุณหภูมิแบตเตอรี่
445815
445815
HYGRO-THERMOMETER HUMIDITY ALERT
FLIR Extech
24
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿2,556.11000
กล่อง
-
กล่อง
ทำงานเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น (เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิ)ความชื้น, อุณหภูมิแบตเตอรี่, คู่มือ, เซนเซอร์
EC400
EC400
EXSTIK CONDUCTIVITY METER
FLIR Extech
13
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿4,260.43000
กล่อง
-
กล่อง
ทำงานชนิดพิเศษการนำไฟฟ้า, TDS และน้ำเกลือแบตเตอรี่, เซลล์นำไฟฟ้า, มิเตอร์, สายรัด, ถ้วยตัวอย่าง, ฝา
SL510
SL510
TYPE 2 SOUND LEVEL METER
FLIR Extech
9
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿6,197.15000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงานอุปกรณ์วัดระดับเสียง/เดซิเบลเสียงแบตเตอรี่, ไมโครโฟน, สายรัด
42275
42275
DATALOGGER, TEMP+HUMIDITY KIT
FLIR Extech
6
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿8,095.14000
กล่อง
-
กล่อง
ทำงานอุปกรณ์บันทึกข้อมูลความชื้น, อุณหภูมิสายเคเบิล, ซอฟต์แวร์
42280
42280
TEMPERATURE AND HUMIDITY DATALOG
FLIR Extech
16
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿9,799.46000
กล่อง
-
กล่อง
ทำงานอุปกรณ์บันทึกข้อมูลความชื้น, อุณหภูมิอะแดปเตอร์, แบตเตอรี่
44550
44550
PEN, HUMIDITY/TEMP
FLIR Extech
16
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿1,490.72000
กล่อง
-
กล่อง
ทำงานเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น (เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิ)ความชื้น, อุณหภูมิแบตเตอรี่, คลิปกระเป๋า
445715
445715
HUMIDITY ALERT WITH REMOTE PROBE
FLIR Extech
5
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿2,428.10000
กล่อง
-
กล่อง
ทำงานเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น (เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิ)ความชื้น, อุณหภูมิแบตเตอรี่, คู่มือ, เซนเซอร์
PH100
PH100
EXSTIK PH METER
FLIR Extech
6
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿4,260.43000
กล่อง
-
กล่อง
ทำงานชนิดพิเศษความเป็นกรด, PHแบตเตอรี่, ฝา, สายรัด, ถ้วยตัวอย่าง
RH300
RH300
HYGRO-THERMOMETER PSYCHROMETER
FLIR Extech
4
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿4,260.43000
กล่อง
-
กล่อง
ทำงานไซโครมิเตอร์ความชื้น, อุณหภูมิแบตเตอรี่
LT40
LT40
LED LIGHT METER
FLIR Extech
7
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿4,647.77000
กล่อง
-
กล่อง
ทำงานเครื่องวัดแสงแสงแบตเตอรี่, เคส, ฝา
RHT510
RHT510
THERMO-HYGROMETER
FLIR Extech
2
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿4,647.77000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงานเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น (เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิ)ความชื้น, อุณหภูมิแบตเตอรี่, หัววัด, สายรัด
LT505
LT505
POCKET LIGHT METER
FLIR Extech
9
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿5,035.12000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงานเครื่องวัดแสงแสงแบตเตอรี่, ฝาครอบ, กระเป๋า
42270
42270
DATALOGGER, TEMP+HUMIDITY
FLIR Extech
11
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿5,112.59000
กล่อง
-
กล่อง
ทำงานอุปกรณ์บันทึกข้อมูลความชื้น, อุณหภูมิสายเคเบิล, ซอฟต์แวร์
45118
45118
THERMO-ANEMOMETER, MINI
FLIR Extech
7
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿5,112.59000
กล่อง
-
กล่อง
ทำงานเครื่องวัดความเร็วลมการไหลของอากาศ, อุณหภูมิแบตเตอรี่, สายคล้อง
EZ40
EZ40
GAS DETECTOR, COMBUSTIBLE E-Z FL
FLIR Extech
5
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿5,422.46000
กล่อง
-
กล่อง
ทำงานเครื่องวิเคราะห์แก๊สแก๊สเผาไหม้ได้แบตเตอรี่
EMF510
EMF510
EMF/ELF METER
FLIR Extech
12
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿5,654.87000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงานชนิดพิเศษสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF), ความถี่ต่ำมาก (ELF)แบตเตอรี่, สายรัด
SP505
SP505
POCKET SOLAR POWER METER
FLIR Extech
4
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿6,197.15000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงานเครื่องวัดแสงแสงแบตเตอรี่, กระเป๋า
แสดง
ของ 259

อุปกรณ์ - อุปกรณ์ทดสอบสิ่งแวดล้อม


Environmental testers and equipment include any tools designed to measure environmental conditions. This includes conditions such as: acceleration, pressure, temperature, light, air flow, humidity, carbon monoxide, formaldehyde, electromagnetic fields, fluoride, water quality, and much more. The types of tools found here include: anemometer, infrared camera (IR, thermal imaging), dosimeter, photometer, sound level meter, psychrometer, and moisture meter, among others.