แสดง
1 - 25
ของ 88
เปรียบเทียบ
Mfr Part #
จำนวนที่มีอยู่
ราคา
ชุด
บรรจุภัณฑ์
สถานะผลิตภัณฑ์
ประเภท
ฟังก์ชั่น
จำนวนของช่อง
ความถี่ - สูงสุด
ประเภทสัญญาณ
ประเภทจอแสดงผล
แรงดันไฟฟ้าที่จ่าย
4007B
4007B
FUNCTION GENERATOR 7MHZ DDS
B&K Precision
34
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿16,079.70000
กล่อง
กล่อง
ทำงานเครื่องกำเนิดฟังก์ชั่น, DDSกวาด17 MHzไซน์, สี่เหลี่ยมจัตุรัส, สามเหลี่ยม, แรมพ์, พัลส์LCD100 ~ 240V
405xB
4053B
FUNCTION GENERATOR 10MHZ SWEEP
B&K Precision
26
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿26,858.40000
กล่อง
กล่อง
ทำงานเครื่องกำเนิดฟังก์ชั่น, DDSอาร์บิทรารี่, กวาด210 MHzไซน์, สี่เหลี่ยมจัตุรัส, สามเหลี่ยม, แรมพ์, พัลส์LCD100 ~ 240V
BK4001A
4001A
FUNCTION GENERATOR 4MHZ SWEEP
B&K Precision
24
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿9,259.08000
กล่อง
กล่อง
ทำงานเครื่องกำเนิดฟังก์ชั่น, อนาล็อกกวาด14 MHzไซน์, สี่เหลี่ยมจัตุรัส, สามเหลี่ยม, แรมพ์, พัลส์ไม่มีจอแสดงผล115, 230V
4005DDS
4005DDS
FUNCTION GENERATOR 5MHZ DDS
B&K Precision
9
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿13,959.30000
กล่อง
-
กล่อง
ทำงานเครื่องกำเนิดฟังก์ชั่น, DDSกวาด15 MHzไซน์, สี่เหลี่ยมจัตุรัส, สามเหลี่ยมLED115, 230V
4040B
4040B
FUNCTION GENERATOR 20 MHZ DDS
B&K Precision
11
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿20,497.20000
กล่อง
กล่อง
ทำงานเครื่องกำเนิดฟังก์ชั่น, DDSกวาด120 MHzไซน์, สี่เหลี่ยมจัตุรัสLCD100 ~ 240V
T3AFG Series
T3AFG5
ARB GEN 5MHZ 125MS/S 16KPTS 20VP
Teledyne LeCroy
5
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿20,673.90000
กล่อง
กล่อง
ทำงานเครื่องกำเนิดฟังก์ชั่นอาร์บิทรารี่, กวาด15 MHzไซน์, สี่เหลี่ยมจัตุรัส, แรมพ์, พัลส์TFT - LCD สี-
4047B
4047B
20 MHZ DUAL CHANNEL FUNCTION/ARB
B&K Precision
14
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿27,035.10000
กล่อง
-
กล่อง
ทำงานเครื่องกำเนิดฟังก์ชั่น, DDSอาร์บิทรารี่, กวาด220 MHzไซน์, สี่เหลี่ยมจัตุรัส, สามเหลี่ยม, พัลส์LCD100 ~ 240V
405xB
4054B
FUNCTION GENERATOR 25MHZ SWEEP
B&K Precision
10
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿30,569.45000
กล่อง
กล่อง
ทำงานเครื่องกำเนิดฟังก์ชั่น, DDSอาร์บิทรารี่, กวาด225 MHzไซน์, สี่เหลี่ยมจัตุรัส, สามเหลี่ยม, แรมพ์, พัลส์LCD100 ~ 240V
t3afg60-right_5699
T3AFG30
30 MHZ, 16 KPTS, 150 MS/S, 2 CH,
Teledyne LeCroy
12
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿31,452.60000
กล่อง
กล่อง
ทำงานเครื่องกำเนิดฟังก์ชั่นอาร์บิทรารี่, กวาด230 MHzไซน์, สี่เหลี่ยมจัตุรัส, พัลส์, แรมพ์, สัญญาณรบกวนTFT - LCD สี100 ~ 240V
4062B
4062B
40 MHZ DUAL CH FUNCTION/ARBITRAR
B&K Precision
7
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿39,227.75000
กล่อง
กล่อง
ทำงานเครื่องกำเนิดฟังก์ชั่น, DDSอาร์บิทรารี่, กวาด240 MHzไซน์, สี่เหลี่ยมจัตุรัส, สามเหลี่ยม, แรมพ์, พัลส์LCD100 ~ 240V
4064B
4064B
120 MHZ DUAL CH FUNCTION/ARBITRA
B&K Precision
8
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿66,439.20000
กล่อง
กล่อง
ทำงานเครื่องกำเนิดฟังก์ชั่น, DDSอาร์บิทรารี่, กวาด2120 MHzไซน์, สี่เหลี่ยมจัตุรัส, สามเหลี่ยม, แรมพ์, พัลส์LCD100 ~ 240V
t3afg500-right-Stand_5729-hires
T3AFG200
200 MHZ, 2.4 GS/S, 20 MPTS, 2 CH
Teledyne LeCroy
7
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿104,253.35000
กล่อง
กล่อง
ทำงาน---200 MHz---
t3afg500-right-Stand_5729-hires
T3AFG500
500 MHZ, 2.4 GS/S, 20 MPTS, 2 CH
Teledyne LeCroy
3
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿302,865.21000
กล่อง
กล่อง
ทำงานเครื่องกำเนิดฟังก์ชั่น, DDSอาร์บิทรารี่, กวาด1500 MHzไซน์, สี่เหลี่ยมจัตุรัส, แรมพ์, พัลส์TFT - LCD สี-
4010A
4010A
FUNCTION GENERATOR 2MHZ
B&K Precision
7
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿12,899.10000
กล่อง
กล่อง
ทำงานเครื่องกำเนิดฟังก์ชั่น, อนาล็อกกวาด12 MHzไซน์, สี่เหลี่ยมจัตุรัส, สามเหลี่ยม, แรมพ์, พัลส์ไม่มีจอแสดงผล120, 230V
4013B
4013B
FUNCTION GENERATOR 12 MHZ DDS
B&K Precision
6
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿16,786.50000
กล่อง
กล่อง
ทำงานเครื่องกำเนิดฟังก์ชั่น, DDSกวาด112 MHzไซน์, สี่เหลี่ยมจัตุรัส, สามเหลี่ยม, แรมพ์, พัลส์LCD100 ~ 240V
Function Generator
4011A
FUNCTION GENERATOR 5 MHZ
B&K Precision
14
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿17,634.66000
กล่อง
กล่อง
ทำงานเครื่องกำเนิดฟังก์ชั่น, อนาล็อกกวาด15 MHzไซน์, สี่เหลี่ยมจัตุรัส, สามเหลี่ยม, แรมพ์, พัลส์LED120, 230V
4014B
4014B
FUNCTION GENERATOR 12 MHZ DDS
B&K Precision
6
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿19,401.66000
กล่อง
กล่อง
ทำงานเครื่องกำเนิดฟังก์ชั่น, DDSกวาด112 MHzไซน์, สี่เหลี่ยมจัตุรัสLCD100 ~ 240V
Function Generator
4017A
FUNCTION GENERATOR 10MHZ SWEEP
B&K Precision
12
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿20,815.26000
กล่อง
กล่อง
ทำงานเครื่องกำเนิดฟังก์ชั่น, อนาล็อกกวาด110 MHzไซน์, สี่เหลี่ยมจัตุรัส, สามเหลี่ยม, แรมพ์, พัลส์LED120, 230V
T3AFG Series
T3AFG10
ARB GEN 10MHZ 125MS/S 16KPTS 20V
Teledyne LeCroy
7
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿24,738.00000
กล่อง
กล่อง
ทำงานเครื่องกำเนิดฟังก์ชั่นอาร์บิทรารี่, กวาด110 MHzไซน์, สี่เหลี่ยมจัตุรัส, แรมพ์, พัลส์TFT - LCD สี-
t3afg60-right_5699
T3AFG60
60 MHZ, 16 KPTS, 150 MS/S, 2 CH,
Teledyne LeCroy
3
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿42,761.75000
กล่อง
กล่อง
ทำงานเครื่องกำเนิดฟังก์ชั่นอาร์บิทรารี่, กวาด260 MHzไซน์, สี่เหลี่ยมจัตุรัส, พัลส์, แรมพ์, สัญญาณรบกวนTFT - LCD สี100 ~ 240V
T3AWG2152
T3AWG2152
FUNCTION/ARBITRARY WAVEFORM GENE
Teledyne LeCroy
3
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿436,627.82000
กล่อง
-
กล่อง
ทำงานเครื่องกำเนิดฟังก์ชั่นอาร์บิทรารี่, กวาด2150 MHzไซน์, สี่เหลี่ยมจัตุรัส, พัลส์, แรมพ์, สัญญาณรบกวนTFT - LCD สี100 ~ 240V
T3AWG2152-D
T3AWG2152-D
FUNCTION/ARBITRARY WAVEFORM GENE
Teledyne LeCroy
3
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿508,721.77000
กล่อง
-
กล่อง
ทำงานเครื่องกำเนิดฟังก์ชั่นอาร์บิทรารี่, กวาด10150 MHzไซน์, สี่เหลี่ยมจัตุรัส, พัลส์, แรมพ์, สัญญาณรบกวนTFT - LCD สี100 ~ 240V
SFG-205_FRONT
SFG-205
5MHZ ARB/FUNC WAVEFORM GENERATOR
Global Specialties
14
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿22,717.97000
กล่อง
-
กล่อง
ทำงานเครื่องกำเนิดฟังก์ชั่น, DDSอาร์บิทรารี่, กวาด15 MHzไซน์, สี่เหลี่ยมจัตุรัส, สามเหลี่ยม, แรมพ์, พัลส์TFT - LCD สี100 ~ 127V, 100 ~ 240V
SFG-210_FRONT
SFG-210
10MHZ ARB/FUNC WAVEFORM GEN
Global Specialties
3
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿24,127.32000
กล่อง
-
กล่อง
ทำงานเครื่องกำเนิดฟังก์ชั่น, DDSอาร์บิทรารี่, กวาด110 MHzไซน์, สี่เหลี่ยมจัตุรัส, สามเหลี่ยม, แรมพ์, พัลส์TFT - LCD สี100 ~ 127V, 100 ~ 240V
T3AWG3252
T3AWG3252
ARBGEN 2CH 250MHZ 16BIT 128MPTS
Teledyne LeCroy
3
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿626,401.50000
กล่อง
-
กล่อง
ทำงานเครื่องกำเนิดฟังก์ชั่น, DDSอาร์บิทรารี่, กวาด2250 MHzไซน์, สี่เหลี่ยมจัตุรัส, แรมพ์, พัลส์LCD100 ~ 240V
แสดง
1 - 25
ของ 88

อุปกรณ์ - เครื่องกำเนิดสัญญาณรูปคลื่น


Function Generators are designed to generate a variety of signal waveforms of varying amplitudes and frequencies. The available types are function generator/-Analog/-DDS, pulse generator, pulse meter, and RF generator.  They are available with 1, 2, or 4 channels and have frequencies ranging from 200 kHz to 70 GHz, with output signals of sine, square, triangle, ramp, pulse, and RF waveforms.